Cena průmyslového podniku pro Bc. Petru Helešicovou

Hezkého úspěchu dosáhla Petra Helešicová se svojí bakalářskou prací na téma Popis šíření creepové trhliny v elektrotvarovkách pro spojování polymerních trubek. Její práce, zpracovaná ve Skupině vysokocyklové únavy pod vedením Ing. Lukáše Trávníčka, byla oceněna Cenou průmyslového podniku.

Cenu každoročně uděluje Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně. Oceněná práce je věnována popisu šíření trhliny, predikci trajektorie trhliny (viz foto) a odhadu životnosti elektrotvarovky pro spojování polymerních trubek.
Bakalářské práce do soutěže nominují státnicové komise, tedy je vybíráno ze všech obhajovaných prací, přičemž hodnoticí komisi tvořili zástupci čtveřice partnerských firem společně s představiteli fakulty. Letos bylo těchto ocenění v kategorii bakalářských prací uděleno 7.
Poznamenejme, že námět bakalářské práce čerpá z dlouhodobé mezinárodní spolupráce mezi Ústavem fyziky materiálů AV ČR a Polymer Competence Center Leoben v Rakousku.

Obrázek a) ukazuje shodu numericky predikované trajektorie creepové trhliny s b) experimentálním pozorováním (foto: Frank, A., Berger, I., Pinter, G., Nitsche, D. a Petry, D. Comparison of real and simulated failure times of electrofusion sockets made of polyethylene. Joining Plastics. 2017, s. 158–164).

Kategorie Aktuality CZ.