Videoreportáž z uvedení nového TEM do provozu

11.2.2022
Ve středu 19. 1. 2022 jsme uvedli do provozu nový špičkový transmisní elektronový mikroskop. Slavnostního otevření laboratoře transmisní elektronové mikroskopie se zúčastnila i paní předsedkyně AV ČR. Přinášíme videoreportáž.
Číst zprávu

Award for lifelong merit for prof. Šob

20.1.2022
On 19 January 2022, the Honorary Medal of Ernst Mach for his merits in the physical sciences, was handed over to Professor Mojmír Šob, the world’s leading expert in the field of theoretical physics and solid state chemistry, at the Institute of Physics of Materials.
Read article

New microscope for materials research

20.1.2022
After two years of preparations, on January 19, 2022, we put into operation a new top transmission electron microscope. At the Institute of Physics of Materials of the Czech Academy of Sciences in Brno, the device with the ability to see individual atoms will be used for research and development of new materials. Even microscopic […]
Read article

Nový mikroskop pro výzkum materiálů

20.1.2022
Po dvou letech příprav jsme 19. 1. 2022 uvedli do provozu nový špičkový transmisní elektronový mikroskop. V Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně bude přístroj se schopností vidět jednotlivé atomy v hodnotě zhruba 40 milionů korun sloužit k výzkumu i vývoji nových materiálů.
Číst zprávu

Rozhovor s Petrem Vackem: Z Brna do Cambridge

4.10.2021
Petr Vacek nedávno úspěšně zakončil své doktorské studium a již nyní má jistotu dalšího působení v novém akademickém roce na pozici postdoktorand na University of Cambridge. Tam se zapojí do výzkumné práce skupiny elektronové mikroskopie ústavu Materiálových věd a metalurgie.
Číst zprávu

Award for long-term cooperation with the PBS Velká Bíteš, a.s.

1.10.2021
The Association of Innovative Entrepreneurship of the Czech Republic awarded Innovation of the year 2020 for New types of castings of expansion heads produced by První brněnská strojírna (PBS) Velká Bíteš, a.s. This result has been achieved thanks to the long-term cooperation with the Institute of Physics of Materials CAS.
Read article

Ocenění za dlouholetou spolupráci s PBS Velká Bíteš, a.s.

1.10.2021
Asociace inovačního podnikání České republiky udělila Čestné uznání v rámci soutěže o cenu Inovace roku 2020 za Nové typy odlitků rozvlákňovacích hlav, které vyrábí První brněnská strojírna (PBS) Velká Bíteš, a.s. Tento výsledek byl dosažen díky dlouholeté spolupráci s ÚFM AV ČR zaměřené na poznání a zlepšení materiálových vlastností a technologie výroby.
Číst zprávu