4. ročník Letní školy transmisní elektronové mikroskopie v ÚFM

V rámci Programu nové materiály na bázi kovů keramik a kompozitů prof. Antonín Dlouhý uspořádal v ÚFM AV ČR, v. v. i. ve dnech 9. – 12. 7. 2019 čtvrtý ročník Letní školy transmisní elektronové mikroskopie. Školy se zúčastnily dvě skupiny zájemců, lišící se praktickými znalostmi ve využití transmisí elektronové mikroskopie pro materiálový výzkum.

Skupina pokročilých účastníků se soustředila na analýzu typu poruch krystalové mřížky metodami difrakčního kontrastu s využitím nanometrického elektronového svazku v rastrovacím režimu. Důraz byl kladen zejména na zvládnutí techniky 3D zobrazení mikrostruktury pomocí metody stereosnímků. Účastníkům ve skupině začátečníků se dostalo praktického zaškolení, které je nezbytné pro samostatné ovládání moderního transmisního mikroskopu. Letní škola je již tradičně vedena snahou předat dlouholeté zkušenosti nové generaci pracovníků materiálového výzkumu. Tedy ve smyslu motta Strategie AV21 „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ se vedoucí školy prof. Antonín Dlouhý podělil o svoje teoretické a praktické znalosti s 10 účastníky, kteří studují na univerzitách v Brně nebo pracují v ústavech AV ČR.

Kategorie Aktuality CZ.