25 let úspěšné spolupráce ÚFM a Ústavu biomateriálů v Erlangenu

Prof. Aldo R. Boccaccini z Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, vedoucí Katedry materiálových věd a Ústavu biomateriálů, a Prof. Ivo Dlouhý z ÚFM oslavili 25 let společné tvůrčí spolupráce. Stalo se tak u příležitosti Valného shromáždění virtuálního ústavu KMM vin.

Spolupráce v rámci projektů i mimo ně vedla postupně k 38 společným publikacím s vysokou citovaností a řadě sdílených doktorandů, dnes již úspěšných vědců. Během uvedené doby se řešená témata měnila. Od keramik a kompozitů s keramickou matricí po nanokompozity využívající nanotrubičky a graphen, modelových materiálů umožňujících studium mechanismů zhouževnaťování nebo aplikačně využitelných. Úsilí bylo orientováno rovněž na geopolymery využívající pro přípravu odpadní popílky tepelných elektráren. A v současnosti studované biomateriály, ať již porézní biosklo s hybridními povlaky nebo biokompatibilní polymerní materiály obsahující ve struktuře atomy kovu. O významu spolupráce svědčí i informace na webu a facebooku university.

Kategorie Aktuality CZ.