Získali jsme ocenění za nejlepší projekt aplikovaného výzkumu TA ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) předala již posedmé ocenění nejlepším projektům aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost. Program celého Dne TA ČR, který se konal ve čtvrtek 14. listopadu, vyvrcholil tradičním galavečerem a již sedmým předáváním cen nejlepším projektům aplikovaného výzkumu.

Odborná komise vybírala z třiceti tří projektů, které ze stovek dalších postoupily do užšího výběru. V kategorii BUSINESS zvítězil společný projekt První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s. a Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. „VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIÍ PŘESNÉHO LITÍ RADIÁLNÍCH KOL TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE A NOVÝCH TYPŮ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN“. Řešitelé projektu byli prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc. z První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s. a doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. z Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

V úspěšném projektu byla klíčová optimalizace technologie lití složitých odlitků ze superslitin na bázi niklu tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší dlouhodobé životnosti za vysokých provozních teplot. S ohledem na tuto potřebu byl výzkum zaměřen zejména na creepové a únavové mechanismy porušení. K dosažení výsledků přispěla nemalým dílem i Strategie AV21, program 05 Nové materiály na bázi kovů, keramik a kompozitů, v jehož rámci je úspěšně realizován přenos výsledků výzkumu získaných na pracovišti AV ČR do aplikační sféry.

Výsledkem projektu je provozně ověřená technologie přesného lití odlitků oběžných kol turbodmychadel nové generace a nově vyvíjených typů lopatek plynových turbín, které budou dodávány na světové trhy. Vyvinutá technologie byla již s úspěchem zavedena do sériové výroby v První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s.

Více o všech oceněných projektech na stránkách TA ČR.

Kategorie Aktuality CZ.