Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Zaměstnanci > Čermák Jiří

RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc.

Místnost319, 121, 121
Telefon+420 532 290 422, +420 532 290 333, +420 532 290 334
E-mail[javascript protected email address]
Researcher IDG-1541-2014
Pozicevědecký pracovník - Skupina struktury fází a termodynamiky


2023

Král L., Chesalkin A., Čermák J., Roupcová P., Prusov E.: Influence of Fe on the Hydrogen Storage Properties of LaCeNi Alloys. Langmuir 39 (2023) 6061-60682022

Čermák J., Král L., Roupcová P.: Hydrogen storage in TiVCrMo and TiZrNbHf multiprinciple-element alloys and their catalytic effect upon hydrogen storage in Mg. Renewable Energy 188 (2022) 411-424

Čermák J., Král L., Roupcová P.: A new light-element multi-principal-elements alloy AlMg2TiZn and its potential for hydrogen storage. Renewable Energy 198 (2022) 1186-11922021

Čermák J., Král L., Roupcová P.: Hydrogen desorption from alloys Mg-Cu(-KCl): Cu catalysis in detail. Int. J. Hydrogen Energy 46 (2021) 14494-14507

Káňa T., Čermák J., Král L.: Substitution of nickel in Mg2Ni and its hydride with elements from groups XIII and XIV: An ab initio study. Int. J. Hydrogen Energy 46 (2021) 15691-157012020

Čermák J., Král L., Roupcová P.: Significantly decreased stability of MgH2 in the Mg-In-C alloy system: Long-period-stacking-ordering as a new way how to improve performance of hydrogen storage alloys?. Renewable Energy 150 (2020) 204-212

Čermák J., Král L., Roupcová P.: Significant decrease of hydride decomposition enthalpy in ordered Mg-In alloys induced by growing hydrogen concentration. Kovové materiály 58 (2020) 161-1672019

Čermák J., Král L., Roupcová P.: Improved hydrogen sorption kinetics in Mg modified by chosen catalysts. Int. J. Hydrogen Energy 44 (2019) 8315-8324

Weiser A., Buršíková V., Jarý M., Dymáček P., Dugáček J., Frenzel J., Čermák J., Dlouhý A.: Strength of hydrogen-free and hydrogen-doped Ni50Ti50 shape memory platelets . Scr. Mater. 162 (2019) 151-155

Král L., Čermák J.: Improvement of hydrogen storage properties of Mg by catalytic effect of Al-containing phases in Mg-Al-Ti-Zr-C powders. Int. J. Hydrogen Energy 44 (2019) 13561-135682018

Ševčíková J., Bártková D., Goldbergová M., Kuběnová M., Čermák J., Frenzel J., Weiser A., Dlouhý A.: On the Ni-Ion release rate from surfaces of binary NiTi shape memory alloys. Appl. Surf. Sci. 427 (2018) 434-443

Čermák J., Král L.: Hydrogen absorption in carbon allotropes and talc. Kovové materiály 56 (2018) 75-80

Čermák J., Král L.: Hydrogen storage behavior of Mg@Mg2Si and Mg@Mg17Al12 alloys with additions of carbon allotropes and talc. J. Alloys Comp. 744 (2018) 252-2592017

Čermák J., Král L., Roupcová P.: Improvement of hydrogen storage kinetics in ball-milled magnesium doped with antimony. Int. J. Hydrogen Energy 42 (2017) 6144-61512016

Čermák J., Král L., Roupcová P.: Influence of long-term ageing upon the capacity of hydrogen storage in two novel Mg-Ni-In-C alloys. Kovové materiály 54 (2016) 389-396

Čermák J., Rothová V.: Calculation of ternary interdiffusion coefficients using a single diffusion couple. Kovové materiály 54 (2016) 305-3142014

Čermák J., Král L.: Extremely slow carbon diffusion in carbon-supersaturated surface of ferrite. Kovové materiály 52 (2014) 125-133

Čermák J., Král L.: Effect of carbon-supersaturation upon the carbon diffusion in 9Cr-1Mo ferrite steel. Mater. Lett. 116 (2014) 402-404

Čermák J., Král L.: Carbon diffusion in carbon-supersaturated ferrite and austenite. J. Alloys Comp. 586 (2014) 129-1352013

Čermák J., Král L.: Beneficial effect of carbon on hydrogen desorption kinetics from Mg-Ni-In alloy. J. Alloys Comp. 546 (2013) 129-137

Kuběnová M., Zálešák J., Čermák J., Dlouhý A.: Impact of hydrogen-assisted heat treatments on microstructure and transformation path in a Ni-rich NiTi shape memory alloy. J. Alloys Comp. 577S (2013) 287-2902012

Čermák J., Král L.: Alloying of Mg/Mg2Ni eutectic by chosen non-hydride forming elements: Relation between segregation of the third element and hydride storage capacity. J. Power Sources 197 (2012) 116-120

Čermák J., Král L.: Improvement of hydrogen storage characteristics of Mg/Mg2Ni by alloying: Beneficial effect of In. J. Power Sources 214 (2012) 208-215

Čermák J., Král L.: Ageing of Mg-Ni-H hydrogen storage alloys. Int. J. Hydrogen Energy 37 (2012) 14257-142642011

Čermák J., David B.: Catalytic effect of Ni, Mg2Ni and Mg2NiH4 upon hydrogen desorption from MgH2. Int. J. Hydrogen Energy 36 (2011) 13614-13620


ČísloNázev
17-21683S Kinetika ukládání vodíku v nových komplexních hydridech typu (Mg-Ni-M-S)-H
P108/11/0148 Difúze uhlíku v uhlíkem přesycených ferritických a austenitických ocelích
106/09/0814 Kinetika desorpce vodíku v intermetaliku Mg2Ni-H modifikovaném vybranými intersticiálními elementy
106/07/0010 Difúze vodíku v Mg-Ni slitinách modifikovaných vybranými prvky potlačujícími stabilitu hydridů
2A-1TP1/067 Výzkum technologií pro přenos vysokopotencionálního tepla z jaderného zdroje
106/04/0228 Vliv difúze Fe, Nb a Mo na strukturní stabilitu FINEMET a NANOPERM slitin
106/03/1355 Transportní procesy během tepelného zpracování ve slitinách Mg - Al
106/01/0384 Difúzní vlastnosti intermetalik se strukturou L12:Ni3Ga jako modelový systém
106/00/0173 Vzájemná difúze substitučních prvků v modifikovaných intermetalikách Ni3Al
106/99/1179 Permeabilita vodíku intermetalickými slitinami na bázi Ni3Al
OC P3.110 Simulace difúze po hranicích zrn
106/96/0261 Difuze po hranicích zrn v intermetalických sloučeninách Ni3Al modifikovaných železem, chromem a zirkoniem
IAA2041501 Difúze niklu po hranicích zrn intermetalických sloučenin Ni3Al a NiAl s příměsemi bóru a v tuhých roztocích Ni-Al(-B)
106/93/0095 Difúze Mo, V a W po drahách o vysoké difuzivitě v BCC slitinách Fe-Cr, Fe-Cr-C a v 9%Cr oceli P 91