Významný úspěch Milana Heczka – publikace v časopise NATURE

Po úspěšném absolvování doktorského studia na FSI VUT v Brně, kde ÚFM AV ČR byl školicím pracovištěm, působí nyní Dr. Milan Heczko na post-doc pozici ve velmi známé a úspěšné skupině Prof. Michaela J. Millse na The Ohio State University v USA. Ve spolupráci s NASA se podílel na vývoji, charakterizaci a testování nové revoluční slitiny.

Vyvíjená slitina kombinuje několik moderních konceptů metalurgie a designu strukturních materiálů z posledních let: (1) Integrované výpočetní materiálové inženýrství (z angl. Integrated computational materials engineering, ICME); (2) koncept slitin s více hlavními prvky (z angl. Multi-principal element alloy, MPEA); (3) koncept zpevnění oxidickou disperzí (z angl. Oxide-dispersion strengthening, ODS); a (4) 3D tisk neboli aditivní výroba (z angl. Additive manufacturing). Slitina s názvem NASA GRX-810 je určena pro podmínky zatěžování v extrémním prostředí, kde její vlastnosti, zejména mechanická pevnost, creepová odolnost a výborná oxidační odolnost při testovaných teplotách až do 1093 °C jsou mimořádné. Článek publikovaný v nejprestižnějším vědeckém časopise na světě NATURE (IF = 69.504) demonstruje na příkladu slitiny NASA GRX-810 úspěch nového revolučního přístupu k vývoji strukturních materiálů, což má potenciál významných implikací pro širokou škálu technologických problémů, kterým lidská společnost v současnosti čelí.

Srdečně gratulujeme! Velmi nás také těší, že Dr. Milan Heczko plánuje návrat a pokračování tohoto unikátního výzkumného záměru ve spolupráci s americkými institucemi na ÚFM AV ČR, a to jako hlavní řešitel navrhovaného projektu Junior Star, který je podán v letošní soutěži o udělení podpory financování vědy a výzkumu Grantové agentury ČR.

Související téma, vývoj materiálů pro extrémní podmínky připravených pomocí aditivních technologií, řeší v současnosti i tým ÚFM AV ČR pod vedením Dr. I. Šuláka a Prof. T. Krumla v rámci mezinárodního projektu topAM, financovaném Evropskou unií (H2020).

Úvodní foto: Dr. Milan Heczko a skenovací transmisní elektronový mikroskop Thermo Fisher Scientific Themis-Z vybavený korektorem sférické vady systému kondenzorových čoček.

Foto z publikace v Nature.
Kolorovaný snímek pořízený v módu BF-STEM diffraction contrast imaging (DCI) (elektronový svazek je paralelní s [001] zónou matrice) odhaluje komplexní výchozí mikrostrukturu slitiny GRX-810. Různé typy defektů krystalové mříže interagují s oxidickými částicemi (modrá barva). Síť 1/2<110> dislokací (žlutá barva), které jsou převážně disociované do pozorovatelných vrstevných chyb ohraničených Shokleyho parciálními dislokacemi. Rozštěpené dislokace (červená barva) vzájemně interagují a tvoří četné konfigurace rozšířených nódů vrstevné chyby (červená barva) a vrstevnou chybu tetrahedronu (zelená barva).

Odkaz na článek v NATURE (Open Access).
Odkaz na tiskovou zprávu NASA.
Odkaz na zprávu CEMAS, The Ohio State University.

Kategorie Aktuality CZ.