Výsledky výzkumu ÚFM na 53. zasedání AS AV ČR

Výsledky výzkumu týkající se únavové životnosti železničních náprav s vysokou provozní spolehlivostí byly prezentovány na 53. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky. Na Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. byla ve spolupráci s firmou BONATRANS GROUP, a. s. vyvinuta metodologie pro stanovení životnosti náprav na základě simulace šíření únavové trhliny.

Tato metodika umožňuje stanovení životnosti pro komplexní zatěžovací stavy a různé environmentální podmínky. To přispívá ke zvýšení provozní spolehlivosti vlakových náprav. Přesnost této metodologie byla ověřena pomocí únavových testů 1:1 přímo v partnerské firmě BONATRANS GROUP, a. s. a vedla k vývoji nové řady náprav s vysokou hladinou tlakových reziduálních napětí BONAXLE®. Spolupráce s BONATRANS GROUP, a. s. byla realizována v rámci Strategie AV21.

Obrázek nahoře: Ukázka nápravy pro vlak NIM-Express (BONATRANS GROUP, a. s.).

Kategorie Aktuality CZ.