Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Univerzální zkušební systém INSTRON 8862 s elektromechanickým pohonem

Univerzální zkušební systém je používán převážně pro ohybové a tlakové experimenty keramik a keramických kompozitů při pokojové teplotě.

Silová kapacita stroje je až do ± 100 kN s volitelnými siloměry s menší kapacitou až do 200N.
Tento systém se používá především pro křehké materiály vzhledem k jeho značné tuhosti, možnosti nastavení zatěžovací osy přes vyrovnávací přípravek a schopnost přesného řízení pohybu příčníku s minimální rychlostí 2 mikrometrů za hodinu. K dispozici jsou přípravky pro 3 a 4 - bodový ohyb s rozpětím válečků od 10 do 40 milimetrů a tlakové desky, stejně jako další specializované přípravky a další příslušenství. Za použití teplotní komory jsou využitelné zkušební teploty od -70 do + 250 ° C. Systém je plně řízen pomocí Bluehill software nebo LabView modulů pro konkrétní experimenty (stanovení J-da křivky odlehčovací metodou jednoho vzorku). Deformace vzorků může být měřena pomocí kontaktních a bezkontaktních systémů. K dispozici jsou různé snímače připojitelné přímo nebo pomocí zesilovače Hottinger. Měření 2D deformací bezkontaktní metodou DIC, nebo ve 3D pomocí ESPI DantecDynamic Q300 systému. Dlouho-ohniskový mikroskop Navitar se často používá pro sledování šíření trhliny v reálném čase. Doplňkové metody jsou k dispozici pro podporu experimentů, například snímání signálů akustické emise pomocí čtyř-kanálového systému DAKEL IPL.