Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Tvrdoměr DuraScan 70 G5 ZwickRoell

Tvrdoměr DuraScan 70 G5 umožňuje měření tvrdosti pomocí metody Vickers v rozsahu zatížení od 0,01 do 60 kg.

Díky náhledové barevné kameře je krom základního manuálního měření možné také automatické měření průběhů tvrdostí a map i na vzorcích komplikovaných tvarů. Panoramatické snímání vzorku umožňuje precizní naplánování jednotlivých vtisků a provedení automatického měření. Zařízení je uzpůsobené také pro automatické měření několika vzorků. Tvrdoměr poskytuje možnost automatického měření dle standardů ISO 6507, ASTM E384, ASTM E92.