Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Stereomikroskop Carl Zeiss Jena

Binokulární stereoskopický mikroskop předurčený pro pozorování trojrozměrných objektů v odraženém světle.

Binokulární stereoskopický mikroskop předurčený pro pozorování trojrozměrných objektů v odraženém světle. Zejména vhodný pro pozorování lomových ploch vzorků nebo strojních součástí po jejich selhání. Pozorování může být provedeno jak při umělém, tak i přirozeném osvětlení současně dvěma pozorovateli.