Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Rentgenový práškový difraktometr – Empyrean

Automatický rentgenový práškový difraktometr Empyrean od fy PanAnalytical v roce 2017 nahradil zařízení X´Pert Pro od firmy PanAnalytical. Byl mimo možnost měření v Bragg-Brenntano geometrii rozšířen o zrcadlo umožňující měření v rovnoběžném svazku, Eulerovu kolébku a 2-D detektor.

Umožňuje měření:

  • fázového složení v odrazu i v transmisi symetrickém i asymetrickém módu
  • textury (pólových obrazců)
  • zbytkové napjatosti
  • reflektivity
  • orientaci monokrystalu
  • GI-XRD atd.
Je vybaven: CoKalfa zářením, paralelním svazkem, Eulerovou kolébkou, automatickými clonami, automatickým výměníkem vzorků, 2-D detektorem, beta filtrem, mikro optikou atd. Příslušenství: nízko/vysokoteplotní komory HTK-16 a HTK 1200 (od Anton Paar) a PhoeniX (od Oxford Cryogenics).   HTK-16: (úzké pásky, prášek) 1. Do 800°C je možné měřit na vzduchu, ve vakuu, H2, N2 a He (kombinace těchto plynů) 2. Do 1000°C pouze na vzduchu a ve vakuu. 3. Nad 1000°C, není možné.   HTK 1200: (objemové vzorky (10*10*4mm); prášky) 1. Do 1200°C, různé plyny a špatné vakuum   Phoenix: (objemové vzorky (10*10*2mm); prášky) 1. Do 20 (12)K ve vysokém vakuu