Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

MightyEBIC 2.0 (Ephemeron Labs)

Kontroler skenování a rozhraní pro sběr dat k provádění kvantitativních měření proudu indukovaného elektronovým svazkem (EBIC).

Při nejvyšším zesílení dosahuje toto zařízení proudovou citlivost 0.76 fA. Použití 18bit převodníků AD poskytuje více než 64krát vyšší citlivost než většina ostatních kontrolerů a mnohem širší dynamický rozsah 108 dB při každém nastavení zesílení předzesilovače. S 8 zobrazovacími vstupy, které vzorkují současně s rozsahem ± 10 V, může systém sbírat signály ze sekundárních elektronů (SE), zpětně rozptýlených elektronů (BSE) a signálů EBIC, které jsou přímo korelovány. Systém může komunikovat přímo s lock-in zesilovači pro zachycení jak amplitudové, tak fázové komponenty. K dispozici jsou dva pomocné napěťové výstupy s rozsahem ± 10 V pro předpětí, backgating nebo proudové přepětí do zařízení.