Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

IR PEC MILA-5000 ULVAC-RIKO, Inc.

Pec s velmi rychlým ohřevem a ochlazením experimentálních vzorků ve vakuu, ochranné atmosféře nebo na vzduchu.

Pec MILA-5000 je určena pro ohřevy vzorků až do maximální teploty 1200°C. Rychlost ohřevu je 50°C/s. Maximální rozměry vzorku jsou □20 x 2mm. Při ohřevu je možné využít ochranné atmosféry či vakua až do 4x10-6 mbar.