Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Electromechanical test system ZWICK Z250

Kontaktní osobaIng. Zdeněk Balík

Univerzální zkušební systém umožňující silové zatížení až do ± 250 kN se převážně používá pro kvazi-statické zkoušky zatěžované v tahu, v tlaku, ohybu a zkoušky lomové houževnatosti pro širokou škálu materiálů zejména pro kovy, polymery, případně keramiku a jejich kompozity v širokém rozsahu teplot od -160°C do +250°C.

Maximální silová kapacita stroje je do ± 250 kN. Použitelný silový rozsah mechanických zkoušek závisí na typu a rozměru upínacího přípravku. Mechanické čelisti (kapacita 250 kN) umožňují upnout kulaté i ploché tahové tyče, dále jsou k dispozici přípravky pro 3 a 4 - bodový ohyb (kapacita 100 kN) s rozpětím válečků od 40 do 400 mm a také tlakové desky (kapacita 100 kN). Pro testy lomové houževnatosti těles typu CT jsou k dispozici třmeny s kapacitou 100 kN. Dále jsou k dispozici i další speciální upínací přípravky vlastní výroby. Zařízení je vybavenou enviromentální komorou (vnitřní rozměry (mm): výška 850, šířka 450, hloubka 560) umožňující provedení testů v teplotním rozmezí -80 až +250 °C. Nízké teploty jsou realizovány chlazením parami tekutého dusíku. Pro nižší teploty do cca -160 °C je k dispozici kryostat vlastní konstrukce chlazený parami tekutého dusíku vhodný zejména pro tahové zkoušky a zkoušky lomové houževnatosti. Systém je plně řízen pomocí softwaru TestXpert II – V3.6 s vysokou mírou variability a možnosti úprav zkušebních postupů, což umožňuje provádět složité experimenty. Deformace vzorků může být měřena pomocí kontaktních nebo bezkontaktních systémů. Při pokojové teplotě je pro měření deformace k dispozici kontaktní snímač deformace MultiXsens (konfigurace tah, 3 a 4 - bodový ohyb). Pro zbylé teploty je možno snímat deformaci těles pomocí celé škály kontaktních snímačů značek Sandner, MTS a EpsilonTech. K dispozici je i měření 2D deformací bezkontaktní metodou pomocí DIC a ve 3D pomocí ESPI DantecDynamic Q300 systému. Dále je možné využít řadu doplňkových metod pro podporu experimentů, například sledování šíření trhlin pomocí akustické emise aparaturou Dakel IPL, nebo sledování její délky pomocí potenciální metody systémem Techlab.