Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Creepový stroj pro helikoidní vzorky

Kontaktní osobaRNDr. Luboš Kloc, CSc.

Dva creepové stroje pro zkoušky s vysokou deformační citlivostí při středních napětích.

Speciální creepové stroje pro helikoidní vzorky zkoušené při středních napětích s možností napěťových změn.


  • Rozsah teplot: 300°C až 1100°C

  • Rozsah napětí: 20MPa až asi 150MPa

  • Deformační citlivost: lepší než 10-6

  • Rozsah rychlostí deformace: 10-9 až 10-12 s-1

  • Atmosfera: argon