Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam vybavení > Detail vybavení

Axiálně torzní zkušební stroj MTS 809

Kontaktní osobaIng. Ivo Šulák, Ph.D.

Servohydraulický axiálně torzní zkušební stroj MTS 809 umožňující provádět isotermní únavové zkoušky při nezávislém dvouosém namáhání při teplotách od 24°C až do 1400°C.

Počítačem řízený únavový zkušební stroj s kapacitou osového zatížení ± 100 kN a tozního zatížení ± 1100 N·m je vybaven hydraulickým agregátem s klidným chodem (25 l/min) a servoventilem s výkonem 19 l/min pro lineární pohyb a 9.5 l/min pro torzní pohyb. Elektronická jednotka FlexTest 40 a software Test Suite umožňují využít standardizované zkušební procedury či naprogramovat vlastní typ zatěžování a provádět tyto zkoušky v uzavřené smyčce v režimu řízené síly nebo deformace. Stroj je vybaven dělenou vysokoteplotní odporovou pecí řízenou tříkanálovým regulátorem což umožnuje provádět izotermní zkoušky od pokojové teploty až do 1400 °C. Zkušební teplota je měřena pomocí termočlánků připevněných na zkušební těleso. V případě vysokoteplotních zkoušek je v prostoru pece umístěna pouze měrná část zkušebního tělesa (pec je vysoká cca 8 cm) a konce jsou mimo prostor pece upnuté do vodou chlazených hydraulických čelistí. Výměnné kleštiny umožňují upínat tělesa s průměrem 18 nebo 12 mm. Měření podélné a osové deformace se provádí pomocí speciálního axiálně-torzního extenzometru, chlazeného vodou. Pracovní rozsah snímače je 2% a +-15°. Aplikace: Zkušební stroj je určen především pro stanovení odezvy materiálu na cyklicky se opakující kombinované dvouosé mechanické namáhání za konstantní teploty od 24°C do 1400°C.