Více než 1500 citací přípravy stříbrných nanočástic

Publikace s názvem „Silver Colloid Nanoparticles, Characterization, and Their Antibacterial Activity“ přesáhla v roce 2020 1500 citací (podle databáze WoS). Práce, jejíž ohlas odráží dlouhodobou aktuálnost využití mimořádných antibakteriálních, antivirových a antiproliferativních vlastností nanočástic stříbra v medicínských aplikacích, vznikla ve spolupráci tří vědeckých pracovišť – Univerzity Palackého v Olomouci, Ústavu fyziky materiálů v Brně a Floridského technologického institutu v Melbourne (USA).

V práci byly navrženy a ověřeny postupy přípravy stříbrných nanočástic, kterými lze kontrolovat výslednou morfologii a tím i požadované vlastnosti. Byly získány různé velikosti sférických monodisperzních nanočástic, jejichž antimikrobiální efekt byl testován na vzorku grampozitivních i gramnegativních bakteriích, včetně kmenů bakterií odolných vůči antibiotické léčbě (např. MRSA). Výsledky studie prokázaly baktericidní efekt a ukázaly závislost baktericidní účinnosti na velikosti nanočástic.

Odkaz na článek: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp063826h

Na snímcích z transmisního elektronového mikroskopu jsou zobrazeny stříbrné nanočástice získané redukcí [Ag(NH3)2]+ čtyřmi sacharidy: glukózou (A), galaktózou (B), laktózou (C) a maltózou (D). Výsledné morfologie se liší velikostí nanočástic.

Kategorie Aktuality CZ.