Úspěšná reprezentace doktorandů ÚFM na Applied Mechanics 2023

Doktorandi a postdoktorandi Ústavu fyziky materiálů AV ČR se s úspěchem zúčastnili 24. ročníku mezinárodní konference Applied Mechanics 2023, konané ve dnech 19. až 21. dubna v Piešťanech na Slovensku.

Tato akce je tradičně pořádána českými, slovenskými a polskými univerzitami a výzkumnými organizacemi s cílem dát možnost prezentovat výsledky svého výzkumu z oblasti mechaniky doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům. Za Ústav fyziky materiálů AV ČR se akce se svými příspěvky zúčastnili Ing. Pavol Dlhý, Ph.D, Ing. Radek Kubíček a Ing. Dušan Tichoň.
Všechny tři příspěvky z ÚFM se dostaly do užšího výběru, který vědecký výbor konference zvažoval k ocenění. Nakonec byl výborem vybrán a oceněn příspěvek Ing. Dušana Tichoně Can stochastic approach improve residual fatigue life estimation of railway axles?, který prezentoval stochastický pohled na materiálové charakteristiky používané pro stanovení chování únavové trhliny a predikci zbytkové únavové životnosti těles. Oceněná práce zapadá do úspěšně se rozvíjejícího konceptu predikce únavového chování součástí vyvíjeného ve skupině Vysokocyklové únavy.

Kategorie Aktuality CZ.