Úspěšná cesta k léčbě poranění

3D tisk kovů umožňuje individualizovaný návrh a výrobu implantátů například pro ošetření poškozené lidské pánve.

K poranění pánve a kloubní jamky pánevní kosti dochází často při autonehodách či pádech z výšky. U starších lidí však může stačit i pouhé upadnutí. Moderní technologie 3D tisku kovů umožňuje vytvořit dlahu z titanové slitiny přímo na míru konkrétnímu pacientovi a místu jeho poranění. Na Ústavu fyziky materiálů se věnujeme zkouškám takových implantátů v rámci řešení projektu podporovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Ve spolupráci s firmou WSTEC, a.s., s lékaři z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Krajské nemocnice v Liberci jsme vyvinuli systém cyklického zatížení kompozitního modelu pánve, na kterém únavovou odolnost testujeme.

Více čtěte v článku v příloze Hospodářských novin z 27. 4. 2021.

Kategorie Aktuality CZ, Média CZ.