Úspěch ve veřejné soutěži programu TRIO

Ústav fyziky materiálů uspěl ve čtvrté výzvě programu TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu, kdy byly dva jeho návrhy projektů doporučeny k podpoře.

Jedná se o projekty č. FV40034 „Vývoj nového designu železničních náprav s vysokou provozní spolehlivostí“ – realizováno se společností BONATRANS GROUP a.s. (spoluřešitel doc. Náhlík) a č. FV40327 „Automatizovaný optický systém pro měření dynamiky růstu trhlin“ – realizováno se společností Sobriety s.r.o. (spoluřešitel doc. Hutař). V rámci zmíněných projektů využije ÚFM výsledků dlouhodobého špičkového základního výzkumu jako východiska pro průmyslové aplikace.

Kategorie Aktuality CZ.