ÚFM se daří s průmyslovými partnery

Dne 26.2.2021 Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila na svých webových stránkách aktualizované výsledky 3. veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje – TREND – Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“.

V tomto programu se Ústavu fyziky materiálů AV ČR s jeho tradičními průmyslovými partnery velmi dařilo a bude se podílet na řešení tři nových projektů:

Se společností NenoVision s.r.o., Ústavem přístrojové techniky AV ČR a Vysokým učením technickým v Brně to bude „Vývoj in-situ technik pro charakterizaci materiálů a nanostruktur“, s První brněnskou strojírnou Velká Bíteš, a. s. a UJP PRAHA a.s. „Pokročilé technologie přesného lití nových typů odlitků lopatek a lopatkových segmentů plynových turbín a turbodmychadel z moderních superslitin se zvýšenou životností“ a s BONATRANS GROUP a.s. „Návrh nové konstrukce kola pro nákladní přepravu s vyššími užitnými vlastnostmi“.

Úspěšný byl Ústav fyziky materiálů také v rámci VIII. výzvy programu Aplikace OP PIK, kde byl velmi kladně hodnocen projekt „Ultrazvuková zařízení pro gigacyklové únavové zkoušky materiálů“, na jehož řešení se bude ÚFM podílet se společností Ultratech s.r.o.

Kategorie Aktuality CZ.