ÚFM s VUT uspěli ve výzvě Špičkového výzkumu!

Ústav fyziky materiálů AV ČR uspěl jako člen konsorcia vedeného Vysokým učením technickým v Brně ve výzvě Špičkový výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) s návrhem projektu MEBioSys.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v těchto dnech zveřejnilo přehled patnácti návrhů projektů, které byly nejúspěšnější v rámci veřejné soutěže výzvy Špičkový výzkum konané v rámci OP JAK. Zveřejněná patnáctka nejlepších návrhů výzkumných projektů základního výzkumu tak bude finančně podpořena a realizována do poloviny roku 2028. Skvělý výsledek zaznamenal návrh projektu s názvem Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů (MEBioSys) Vysokého učení technického v Brně, který dosáhl nejvyššího hodnocení ze všech 75 finálně hodnocených návrhů projektů a získal maximální možnou finanční podporu. Ústav fyziky materiálů AV ČR patří mezi významné partnery tohoto projektu, mezi které se dále řadí Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a České vysoké učení technické v Praze. „Vzájemná dlouhodobá výzkumná spolupráce mezi institucemi tak projektem MEBioSys dostává další impuls, který si klade za cíl dosažení významných výsledků a posunutí současného stavu znalostí v oblasti návrhu nových slitin pomocí modelování a simulací, manipulací mikrostruktury pomocí aditivních technologií, pokročilé sensoriky strojních součástí, superlubricity a biokompatibility materiálů. Projekt MEBioSys umožní rozšíření experimentálních kapacit a navázání intenzivní mezinárodní spolupráce se špičkovými zahraničními partnery, jako jsou např. University of Cambridge, Paul Scherrer Institute, Ohio State University a další.“ říká Pavel Hutař, vedoucí projektu na ÚFM (na fotografii).

Grafický abstrakt části projektu řešené na ÚFM.

Více o projektu na stránkách VUT.

Kategorie Aktuality CZ.