Udělení medaile J. Heyrovského profesoru Alanu T. Dinsdaleovi

Ústav fyziky materiálů uspořádal ve dnech 12. a 13. 12. 2019 slavnostní Symposium při příležitosti předání medaile Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách profesoru Alanu T. Dinsdaleovi, kterou mu udělila AV ČR.

Prof. Disndale je významným vědcem v oblasti fyzikální chemie a termodynamiky slitin a podílí se klíčovým způsobem na rozvoji vědy v oblasti modelování fázových diagramů, termodynamických a termofyzikálních vlastností komplexních vícesložkových materiálů, jakými jsou například moderní oceli, superslitiny, či vysokoentropické materiály. Prof. Dinsdale dlouhodobě spolupracuje s naším ústavem. Výsledkem této spolupráce jsou např. termodynamické databáze pro výše zmíněné modelování, které mají velký význam nejen v základním výzkumu, ale i v průmyslové praxi při vývoji nových materiálů. Dále dlouhodobá spolupráce vyústila v publikaci několika monografií na toto téma, společně byla publikována řada kapitol v odborných knihách a odborné články v renomovaných časopisech.
Symposium se konalo v Praze, v budově Akademie věd České republiky v Praze za účasti asi 30 vědců, včetně zahraničních účastníků z Anglie, Německa, Francie a Rakouska.

Kategorie Aktuality CZ.