Stipendium Brno PhD talent pro naši studentku

Naše doktorandka Tereza Juhászová získala prestižní tříleté stipendium Brno Ph.D. Talent 2022. V konkurenci 130 uchazečů uspěla se svým projektem Self-healing of fatigue cracks: A promising repair method for long term damage initiation in concrete structures.

Soutěž Brno Ph.D. Talent je organizována sdružením JCMM pro studenty doktorských studijních programů ze čtyř partnerských brněnských univerzit. Stipendium získá 25 nejlepších, kteří přesvědčí odbornou komisi o výjimečnosti svých dosavadních výsledků a kvalitách navrženého vědeckého projektu. Studentka Tereza Juhászová řeší problematiku samovyhojovacích betonů pod vedením svého školitele doc. Stanislava Seitla na VUT FAST a na Ústavu fyziky materiálů AV ČR.

Co je cílem projektu?
Cílem podpořeného projektu je analyzovat a kvantifikovat vliv autogenní samoregenerace betonu na zlepšení únavově-mechanických vlastností.

Jak si lze představit samoregeneraci betonu? Jak tento proces probíhá?

Studovaný druh betonu má v sobě už od začátku vyšší obsah pojivých látek. Ve vytvrzeném betonu tedy zůstane část pojiva nehydratovaného, a tyto složky mohou být využity k samovolné regeneraci během životnosti betonové konstrukce.

Studium bude tedy napříč obory, je to tak?

Ano, budu spolupracovat s technology výroby směsi, budu provádět experimentální měření při únavových mechanických zkouškách na tělesech bez počátečních vad i po vzniku mikrotrhlin a následné regeneraci. Součástí všeho budou samozřejmě i výpočetní analýzy.

Zkoušky proběhnou v laboratořích ÚFM, bude potřeba něco speciálně připravit?

Základním pilířem výzkumu bude také vývoj nové zkušební konfigurace pro únavové testování kvazi-křehkých materiálů s ohledem na identifikaci rychlosti vzniku a šíření porušení.

K jakým výsledkům má výzkum vést?

Vyvíjené směsi betonů mají vést k průběžné regeneraci a samovyhojování únavových mikrotrhlin, tak aby nedocházelo ke vzniku velkých nebezpečných trhlin.

Přejeme hodně úspěchů při řešení projektu.

Kategorie Aktuality CZ.