Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkum > Skupina pokrokových vysokoteplotních materiálů

Skupina pokrokových vysokoteplotních materiálů

Vedoucíprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
E-mail [javascript protected email address]
Telefon+420 532 290 412
Místnost205
Nadřazená jednotkaOddělení mechanických vlastností

Experimentální a teoretický výzkum je prováděn s cílem získání nových poznatků o vztahu mezi mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi pokročilých materiálů za zvýšených a vysokých teplot, umožňujících zvýšit provozní teploty komponent vysokoteplotních zařízení. Probíhající výzkum je soustředěn na popis mikrostrukturních změn a identifikaci procesů deformace a porušování při creepu těchto materiálů, poskytujících možnost dalšího vývoje nových materiálů s vyššími žárupevnými charakteristikami. Zvláštní pozornost je věnována predikci životnosti exploatovaných materiálů.

Následující problémy byly či jsou studovány v posledních pěti letech:

  • creepová pevnost pokročilých martenzitických 9-12%Cr ocelí,
  • mikrostruktura, vlastnosti a aplikace gamma – TiAl intermetalik,
  • creepové vlastnosti zirkoniových slitin pro povlakové trubky,
  • vysokoteplotní creep superslitin na bázi niklu a kobaltu,
  • výzkum creepového chování kompozitů s kovovou matricí (MMCs),
  • creepové chování a mikrostruktura ultrajemnozrnných kovů a slitin připravených intenzivní plastickou deformací (ECAP),
  • modelování mikrostrukturních procesů a vysokoteplotních vlastností pokročilých žárupevných materiálů,
  • popis mechanismů creepového porušování a vývoj metod predikce creepové životnosti materiálů.

Vědečtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc. +420 532 290 408 202 dobes@ipm.cz
Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. +420 532 290 397 251 dvorak@ipm.cz
Ing. Petr Dymáček, Ph.D. +420 532 290 411 204 pdymacek@ipm.cz
RNDr. Luboš Kloc, CSc. +420 532 290 441 310 kloc@ipm.cz
Ing. Petr Král, Ph.D. +420 532 290 368 113 pkral@ipm.cz
Ing. Květa Kuchařová +420 532 290 413 206 kucharova@ipm.cz
Ing. Lenka Kunčická, Ph.D. +420 532 290 371 219 kuncicka@ipm.cz
Mgr. Marie Kvapilová, Ph.D. +420 532 290 374 221a kvapilova@ipm.cz
Ing. Natália Luptáková, Ph.D. +420 532 290 371 219 luptakova@ipm.cz
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. +420 532 290 454 418 sklen@ipm.cz
RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. +420 532 290 407 201 svobj@ipm.cz
Mgr. Tomáš Záležák, Ph.D. +420 532 290 372 258 zalezak@ipm.cz

Techničtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Jaromír Bernovský +420 532 290 396 258a bernovsky@ipm.cz
Ing. Barbora Černeková +420 532 290 453 417 cernekova@ipm.cz
Ing. Milan Jarý, Ph.D. +420 532 290 405 252 jary@ipm.cz
Ing. Jaroslav Martinák +420 532 290 406 220 martinak@ipm.cz
Petra Němečková, DiS. +420 532 290 453 417 nemeckova@ipm.cz
Ing. Miroslav Vitula +420 532 290 404 253 vitula@ipm.cz
Bc. Adam Weiser +420 532 290 373 221 aweiser@ipm.cz

Doktorandi


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Štěpán Gamanov +420 532 290 371 219 gamanov@ipm.cz


ČísloNázevŘešitel
TK03020089 Diagnostika poškození potrubních systémů metodou akustické emise pro odhady jejich zbytkové životnosti Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
NU20-08-00149 Multicentrické hodnocení hypersenzitivní reakce u pacientů indikovaných k totální náhradě kloubu včetně hodnocení důvodů reimplanace prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
20-11321S Vliv mikrostruktury a povrchových úprav na absorpci vodíku v bio-kompatibilních slitinách prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
20-14450J Vývoj porušení v ultrajemnozrnných kovech a slitinách při únavovém a creepovém zatěžování Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
20-14237S Zlepšení mikrostruktury a funkčních vlastností transparentních keramik pomocí distribuce dopantů - kombinovaný experimentální a teoretický přístup RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
19-18725S Vliv mikrostruktury na creepové mechanismy v pokročilých žárupevných ocelích Ing. Petr Král, Ph.D.
COMET K2 A1.23 Fundamentals and tools for integrated computational modeling and experimental characterization of materials in the atomic to micrometer scale range (A1.23) RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
TH02020477 Experimentální výzkum a matematická simulace chování modifikovaného palivového pokrytí v podmínkách havárie LOCA prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
TH02020691 Experimentální výzkum a matematická simulace chování modifikovaného palivového pokrytí v podmínkách mimo reaktor (bazény výměny a skladování paliva) RNDr. Luboš Kloc, CSc.

VŠECHNY PROJEKTY


ČísloNázevŘešitel
17-01641S Zlepšení vlastností a komplexní charakterizace nové generace oxidy precipitačně vytvrzených ocelí na bázi Fe-Al-O RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
FV10699 Výzkum a vývoj odlitků ze superslitin na bázi niklu a kobaltu prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
16-09518S Mechanismy creepového porušování pokročilé 9%Cr feritické oceli modifikované wolframem prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
15-21394S Creepové deformace nové austenitické oceli UNS S31035 včetně přechodových jevů RNDr. Luboš Kloc, CSc.
15-16336S Intersticiální příměsi v tvarově-paměťových slitinách na bázi NiTi prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
15-06390S Využití teoretických a experimentálních přístupů ke slinování pro získání optimální mikrostruktury a vlastností pokročilých keramických materiálů RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
A1.17 Inversní modelování procesních řetězců pro odlévání hliníku a indukčně tepelně zpracované ocelové tyče RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
14-22834S Fázová stabilita a plasticita slitin se střední až vysokou entropií prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
14-24252S Příprava a optimalizace creepu odolných kompozitů s Fe-Al matricí a částicemi Al2O3 s submikronovou strukturou RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
A2.26 Vývoj ODS slitin a ODS kompozitů nové generace RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
FP7-309916-2 Oceli zpevněné Z-fází pro ultra-nadkritické elektrárny RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
P108/12/1452 Optimalizace vysokoteplotních mechanických vlastností aluminidů železa typu Fe3Al s karbidotvornými prvky Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc.
CZ.1.07/2.4.00/31.0046 NETME Working - inovace a transfer pro strojní praxi RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
TA02011025 Creepové a oxidační charakteristiky povlakové trubky E110 v podmínkách teplotního přechodu LOCA prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
8/12 AS CR - RAS Mikrostrukturní charakteristiky a mechanické vlastnosti nanostrukturního titanu Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
9/12 AS CR - RAS Výzkum creepu a únavy kovových nanomateriálů připravených intenzivní plastickou deformací Mgr. Marie Kvapilová, Ph.D.
TA02010260 Výzkum materiálových změn nových, progresivních ocelí, používaných na výstavbu a rekonstrukce parovodů energetických a chemických zařízení prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
FR-TI4/406 Výzkum vlivu technologie svařování tlustostěnných trubek orbitální hlavou na jejich dlouhodobou životnost v podmínkách provozu moderních energetických bloků prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
Energy.2009.6.1.1. Zlepšení užitných vlastností materiálů komponent z hlediska dlouhodobého zvýšení účinnosti ultrasuperkritických elektráren (MACPLUS) prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
A1.9 Vliv atomových pastí na kinetiku difúze a fázových transformací RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
P204-10-1784 Modelování difúzních fázových transformací v mnohasložkových systémech s mnoha stechiometrickými fázemi RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
A6.14 Provozní bezpečnost svařovaných vysoce pevných tlakových vedení RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
P108-10-1781 Role napěťového stavu a přesycení vakancemi při tvorbě binárních dutých nanočástic RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
OC10029 Termodynamické modelování vývoje mikrostruktury v nanokompozitech RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
P108/10/P469 Vliv výchozí krystalografické orientace na creepové chování SPD materiálů Ing. Petr Král, Ph.D.
202/09/2073 Deformační mechanismy in-situ kompozitních materiálů prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
106/09/1913 Martenzitické transformace ve slitinách NiTi prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
IAA 200410801 Numerické modelování protlačovacích zkoušek na miniaturizovaných discích z pokročilých ocelí pro spolehlivý odhad životnosti Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
106/08/1238 Studium možností zpevnění slitin na bázi aluminidů železa částicemi sekundárních fází Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc.
KJB200410801 Studium nano-strukturních materiálů konsolidovaných z práškových kompaktů technikou ECAP Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
IAA200410701 Přechodové jevy při creepu za podmínek vedoucích k velmi malým rychlostem deformace RNDr. Luboš Kloc, CSc.
GA106/07/0762 Struktura, vlastnosti a metalurgie téměř stechiometrických slitin TiAl prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
IAA200410601 Modelování kinetiky difúzních fázových transformací v pevných látkách RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
2A-1TP1/057 Řešení materiálových a technologických inovací pro energetická a chemická zařízení nové generace pracujících za vysokých teplot prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
106/06/1354 Vliv rozhraní matrice a zpevňující fáze na pevnost a tepelné vlastnosti kompozitů s matricí Mg-Al-Ca RNDr. Karel Milička, DrSc.
AV0Z20410507-I052 Numerické simulace protlačovacích zkoušek na miniaturizovaných vzorcích pro odhad zbytkové a zaručené životnosti žárupevných ocelí. Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
GA106/05/0409 Analýza mechanismů a faktorů ovlivňujících creepovou odolnost perspektivních intermetalik na bázi Fe3Al a FeAl Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc.
FT-TA2/038 Materiálové řešení teplosměnných zařízení nové generace v energetice a chemickém průmyslu prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
1-2005 Modelování difúzních a masivních fázových transformací v pevných látkách RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
COST 563.001, No. 1P05OC007 Rozvoj mikrostruktury a creepová pevnost pokrokových ocelí pro energetiku prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
1P05OC006 Techniky testování creepu s vysokou deformační citlivostí pro validaci konstitutivních modelů creepu. RNDr. Luboš Kloc, CSc.
106/05/0918 Vztah mezi přípravou, strukturou a transformačním chováním tvarově paměťových slitin NiTi prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
SP-16 Charakterizace precipitační mikrostruktury RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
106/04/0853 Studium tepelně deformačních cyklů v soustavě keramická skořepina - slitina gama TiAl prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
GA106/03/1353 Analýza žárupevnosti svarových spojů energetických zařízení využitím techniky protlačovacích zkoušek na malých tenkých discích RNDr. Karel Milička, DrSc.
IAA2041301 Mechanismy creepu v ultrajemnozrnných kovech a jejich slitinách připravených metodou ECAP prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
GA106/03/0843 Mikroprocesy plastické deformace v moderních slitinách a kompozitech na bázi lehkých kovů za zvýšených teplot RNDr. Karel Milička, DrSc.
IAA2041202 Alternativní metody aktivační analýzy při creepu Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc.
A106/02/0608 Dlouhodobá stabilita mikrostruktury a creepové chování pokročilých 9-12% Cr ocelí prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
OC 526.60 Numerická optimalizace procesu přesného lití gama TiAl prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
GA106/02/0274 Protlačovací creepové zkoušky mechanicky legovaných hliníkových slitin Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc.
IAA2041203 Tepelně aktivovaná deformace a vnitřní napětí ve slitinách a kompozitech RNDr. Karel Milička, DrSc.
A2041101 Creep apriorně křehkých materiálů pro vysokoteplotní aplikace při velmi malých rychlostech deformace RNDr. Luboš Kloc, CSc.
106/99/1649 Vysokoteplotní vlastnosti soustavy Ni-Cr-W-C prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
COST 522 Odhad creepových charakteristik pro pokročilé technické slitiny prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.

VŠECHNY PROJEKTY

Creepové stroje pro helikoidní vzorky

Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Dva stroje pro experimenty s vysokou deformační citlivostí při nízkých napětích.

Creepové stroje SATEC

Kontakt: Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Osm creepových strojů pro konvenční zkoušky kovových materiálů do 1000°C na vzduchu.

Creepové stroje vlastní konstrukce

Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Celkem 35 creepových strojů do 950°C umožňujících různé zatěžovací módy.

Všechny zkoušky mohou být prováděny v ochranné atmosféře: čištěný suchý argon, vodík, dusík

Creepový stroj pro helikoidní vzorky

Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Dva creepové stroje pro zkoušky s vysokou deformační citlivostí při středních napětích.

Creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 20kN s pecí MAYTEC do 1400°C

Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 20kN, s pecí MAYTEC do 1400 °C, zkoušky v Ar ochranné atmosféře nebo vakuu.

Creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 50kN, s pecí MAYTEC do 1200 °C

Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 50kN, s pecí MAYTEC do 1200 °C, zkoušky na vzduchu a v Ar ochranné atmosféře

Torzní creepový stroj

Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Creepový stroj pro torzní zkoušky s vysokou deformační citlivostí při nízkých napětích.

Přenosná kalibrační pec ISOTECH Pegasus

Kontakt: Ing. Jaromír Bernovský
Pec pro kalibraci termočlánků


2020

Sklenička V., Kuchařová K., Svoboda M., Král P., Kvapilová M., Dvořák J.: The Creep Resistance of Short-Fibre Reinforced Metal Matrix Composites. Structural. Integr. 16 (2020) 93-99

Schneider M., George E., Manescau T., Záležák T., Hunfeld J., Dlouhý A., Eggeler G., Laplanche G.: Analysis of strengthening due to grain boundaries and annealing twin boundaries in the CrCoNi medium-entropy alloy. Int. J. Plast. 124 (2020) 155-169

Khalaj O., Saebnoori E., Jirková H., Chocholaty O., Svoboda J.: High Temperature and Corrosion Properties of A Newly Developed Fe-Al-O Based OPH Alloy. Metals 10 (2020) 167

Sklenička V., Král P., Kuchařová K., Kvapilová M., Dvořák J.: DAMAGE AND FRACTURE IN CREEP OF A CLADDING ALLOY ZR1%NB OF THE VVER REACTOR-TYPE. Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 15. (2020) 147-152

Gamsjäger E., Gschoepf ., Svoboda J.: Influence of Finite Mobilities of Triple Junctions on the Grain Morphology and Kinetics of Grain Growth. Metals 10 (2020) 185

Dymáček P., Dobeš F., Jarý M., Jirásková Y., Pizúrová N., Friák M.: Small punch testing of Fe-Al based alloys with Ti and Nb additions. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 723 (2020) 012006

Chlupová A., Heczko M., Obrtlík K., Dlouhý A., Kruml T.: Effect of heat-treatment on the microstructure and fatigue properties of lamellar gama-TiAl alloyed with Nb, Mo and/or C. Mater. Sci. Eng. A 786 (2020) 139427

Svoboda J., Shan Y., Zickler G., Kozeschnik E., Fischer F.: Local approach for coarsening of precipitates. Scr. Mater. 178 (2020) 232-235

Sklenička V., Král P., Dvořák J., Takizawa Y., Masuda T., Horita Z., Kuchařová K., Kvapilová M., Svobodová M.: Effects of Grain Refinement and Predeformation Impact by Severe Plastic Deformation on Creep in P92 Martensitic Steel. Adv. Eng. Mater. 22 (2020) 1900448

Zhong J., Song M., Guan K., Dymáček P.: Application of a database in the evaluation of strengths of Cr-Mo steels by means of small punch test. Int. J. Mech. Sci. 166 (2020) 105195

Chlupová A., Šulák I., Svoboda J.: High Temperature Cyclic Plastic Response of New-Generation ODS Alloy. Metals 10 (2020) 804

Svoboda J., Holec D., Popov M., Zickler G., Fischer F.: Modelling of short-range ordering kinetics in dilute multicomponent substitutional solid solutions. Philos. Mag. 2020 (2020) 1-20

Kunčická L., Kocich R., Klečková Z.: Effects of Sintering Conditions on Structures and Properties of Sintered Tungsten Heavy Alloy. Materials 13 (2020) 2338

Sklenička V., Kuchařová K., Kvapilová M., Kloc L., Dvořák J., Král P.: High-Temperature Creep Tests of Two Creep-Resistant Materials at Constant Stress and Constant Load. Key Eng. Mater. 827 (2020) 246-251

Král P., Blum W., Dvořák J., Yurchenko N., Stepanov N., Zherebtsov S., Kunčická L., Kvapilová M., Sklenička V.: Creep behavior of an AlTiVNbZr0.25 high entropy alloy at 1073 K. Mater. Sci. Eng. A 783 (2020) 139291

Kunčická L., Klečková Z.: Structure Characteristics Affected by Material Plastic Flow in Twist Channel Angular Pressed Al/Cu Clad Composites. Materials 13(18) (2020) 4161

Kunčická L., Macháčková A., Lavery N., Kocich R., Cullen J., Hlaváč L.: Effect of thermomechanical processing via rotary swaging on properties and residual stress within tungsten heavy alloy. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 87 (2020) 105120

Král P., Dvořák J., Sklenička V., Horita Z., Takizawa Y., Tang Y., Kvapilová M., Svobodová M.: Effect of ultrafine-grained microstructure on creep behaviour in 304L austenitic steel. Mater. Sci. Eng. A 785 (2020) 139383

Svoboda J., Horník V., Riedel H.: Modelling of Processing Steps of New Generation ODS Alloys. Metall. Mater. Trans. A 51 (2020) 5296-5305

Dobeš F., Dymáček P., Friák M.: Creep of Heusler-type alloy Fe-25Al-25Co. Crystals 10 (2020) 52

Hackl K., Fischer F., Zickler G., Svoboda J.: Are Onsager's reciprocal relations necessary to apply Thermodynamic Extremal Principles? . J. Mech. Phys. Solids 135 (2020) 103780

Gröger R., Vítek V., Dlouhý A.: Effective pair potential for random fcc CoCrFeMnNi alloys. Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 28 (2020) 075006

Scheiber D., Jechtl T., Svoboda J., Fischer F., Romaner L.: On solute depletion zones along grain boundaries during segregation. Acta Mater. 182 (2020) 100-1072019

Hackl K., Khan A., Fischer F., Svoboda J.: Influence of bulk energy and triple junction mobility on interface kinetics - A tool for interpretation of experiments. Acta Mater. 174 (2019) 310-318

Kunčická L., Král P., Dvořák J., Kocich R.: WE43 BIOCOMPATIBLE ALLOY AFTER SEVERE PLASTIC DEFORMATION: STRUCTURE CHARACTERIZATION. METAL 2019 Conf. Proc. 1 (2019) 1284-1290

Dymáček P., Svoboda J., Jirková H., Stratil L., Horník V.: Microstructure evolution and creep strength of new-generation oxide dispersion strengthened alloys with high volume fraction of nano-oxides. Procedia Struct. Integr. 17 (2019) 427-433

Kloc L., Sklenička V., Dymáček P.: Transient Effects in Creep of Sanicro 25 Austenitic Steel and Their Modelling. Metals 9 (2019) 245

Luptáková N., Dymáček P., Jarý M., Záležák T.: Failure analysis of a gripping assembly loaded at temperatures above 1000 °C. Eng. Fail. Anal. 96 (2019) 384-393

Dobeš F., Dymáček P., Hasegawa M., Iwashita M.: High-temperature creep of a CoNiCrAlY bond coat alloy. Mater. Sci. Eng. A 759 (2019) 272-277

Málek J., Zýka J., Lukáč F., Čížek J., Kunčická L., Kocich R.: Microstructure and Mechanical Properties of Sintered and Heat-Treated HfNbTaTiZr High Entropy Alloy. Metals 9(12) (2019) 1324

Olina A., Píška M., Petrenec M., Hervoches C., Beran P., Pechoušek J., Král P.: Assessment of Retained Austenite in Fine Grained Inductive Heat Treated Spring Steel. Materials 12 (2019) 4063

Hasegawa M., Iwashita M., Kubota Y., Dymáček P., Dobeš F.: Microstructure evolution under high temperature deformation of CoNiCrAlY bond coat alloy. Mater. Sci. Eng. A 756 (2019) 237-247

Schneider M., George E., Manescau T., Záležák T., Hunfeld J., Dlouhý A., Eggeler G., Laplanche G.: Benchmark dataset of the effect of grain size on strength in the single-phase FCC CrCoNi medium entropy alloy. Data in Brief 27 (2019) 104592

Kamarad J., Friák M., Kastil J., Schneeweiss O., Šob M., Dlouhý A.: Effect of high pressure on magnetic properties of CrMnFeCoNi high entropy alloy. J. Magn. Magn. Mater. 487 (2019) 165333

Dobeš F., Dymáček P., Friák M.: Force-to-Stress Conversion Methods in Small Punch Testing Exemplified by Creep Results of Fe-Al Alloy with Chromium and Cerium Additions. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 461 (2019) 012017

Blum W., Dvořák J., Král P., Eisenlohr P., Sklenička V.: Strain Rate Contribution due to Dynamic Recovery of Ultrafine-Grained Cu-Zr as Evidenced by Load Reductions during Quasi-Stationary Deformation at 0.5 Tm. Metals 9 (2019) 1150

Kunčická L., Kocich R., Ryukhtin V., Cullen J., Lavery N.: Study of structure of naturally aged aluminium after twist channel angular pressing. Mater. Character. 152 (2019) 94-100

Svoboda J., Ecker W., Razumovskiy V., Zickler G., Fischer F.: Kinetics of interaction of impurity interstitials with dislocations revisited. Prog. Mater. Sci. 101 (2019) 172-206

Blum W., Dvořák J., Král P., Eisenlohr P., Sklenička V.: Quasi-Stationary Strength of ECAP-Processed Cu-Zr at 0.5 Tm. Metals 9 (2019) 1149

Dymáček P., Li Y., Dobeš F., Stevens P.: New approach to determine uniaxial creep properties from small punch creep curves. Materials at High Temperatures 36 (2019) 157-164

Sklenička V., Kuchařová K., Svoboda M., Kvapilová M., Král P., Dvořák J.: Creep behaviour of IN 740 alloy after HAZ thermal cycle simulations. Int. J. Pres. Ves. Pip. 178 (2019) 104000

Weiser A., Buršíková V., Jarý M., Dymáček P., Dugáček J., Frenzel J., Čermák J., Dlouhý A.: Strength of hydrogen-free and hydrogen-doped Ni50Ti50 shape memory platelets . Scr. Mater. 162 (2019) 151-155

Kunčická L., Král P., Dvořák J., Kocich R.: Texture Evolution in Biocompatible Mg-Y-Re Alloy After Friction Stir Processing. Metals 9(11) (2019) 1181

Kvapilová M., Sklenička V., Král P., Dvořák J.: High Temperature Creep Properties of Cast Cobalt-Based Superalloys: A Comparison. Procedia Struct. Integr. 8 (2019) 39-44

Svoboda J., Riedel H.: Modeling of spontaneous transformation of nitrides to Z phase accounting for stress relaxation by diffusion and interface activity. Comp. Mater. Sci. 161 (2019) 24-34

Horst O., Ruttert B., Bürger D., Heep L., Wang H., Dlouhý A., Theisen W., Eggeler G.: On the rejuvenation of crept Ni-Base single crystal superalloys (SX) by hot isostatic pressing (HIP). Mater. Sci. Eng. A 758 (2019) 202-214

Dymáček P., Dobeš F., Andrés D.: Notch sensitivity of Sanicro 25 in small punch creep test. Theor. Appl. Fract. Mech. 100 (2019) 383-389

Kunčická L., Kocich R., Dvořák K., Macháčková A.: Rotary swaged laminated Cu-Al composites: Effect of structure on residual stress and mechanical and electric properties. Mater. Sci. Eng. A 742 (2019) 743-750

Král P., Staněk J., Kunčická L., Seitl F., Petrich L., Schmidt V., Beneš V., Sklenička V.: Microstructure changes in HPT-processed copper occurring at room temperature. Mater. Character. 151 (2019) 602-611

Dvořák J., Sklenička V., Král P., Kvapilová M., Svobodová M., Šifner J., Koula V.: DETEKCE PORUCH POMOCÍ AKUSTICKÉ EMISE (AE) V PODMÍNKÁCH VYSOKOTEPLOTNÍHO CREEPU. Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 14 (2019) 75-80

Kvapilová M., Dvořák J., Král P., Hrbáček K., Sklenička V.: Creep behaviour and life assessment of a cast nickel - base superalloy MAR - M247. High Temp. Mater. Proc. 38 (2019) 590-600

Kunčická L., Macháčková A., Krátká L., Kocich R.: Analysis of Deformation Behaviour and Residual Stress in Rotary Swaged Cu/Al Clad Composite Wires. Materials 12 (2019) 3462

Svoboda J., Shan Y., Kozeschnik E., Fischer F.: Influence of misfit stress relaxation by power-law creep and plasticity on kinetics of coarsening of precipitates. Scr. Mater. 168 (2019) 81 -85

Dobeš F., Dymáček P., Komazaki S., Li Y.: Towards the development of a universal formula for conversion of Small Punch data to Conventional Creep data. Proc. 10th Japan-China Symp. High Temp. Strength of Mater. - (2019) 370-373

Dobeš F., Dymáček P., Friák M.: The Influence of Niobium Additions on Creep Resistance of Fe-27 at. % Al Alloys. Metals 9 (2019) 739

Dymáček P., Bártková D., Horník V., Stratil L., Mašek B., Svoboda J.: New Generation of ODS Alloys. Key Eng. Mater. 810 (2019) 113-118

Král P., Dvořák J., Sklenička V., Langdon T.: The Characteristics of Creep in Metallic Materials Processed by Severe Plastic Deformation. Mater. Trans. 60 (2019) 1506-1517

Dymáček P., Dobeš F., Jirásková Y., Pizúrová N., Friák M.: Tensile, creep and fracture testing of prospective Fe-Al-based alloys using miniature specimens. Theor. Appl. Fract. Mech. 99 (2019) 18-262018

Fischer F., Zickler G., Svoboda J.: Stress-strain analysis of the antiplane shear problem for an infinite cylindrical inclusion with eigenstrain an addendum to Arch. Appl. Mech. 2018. Arch. Appl. Mech. 88 (2018) 1209-1211

Ševčíková J., Bártková D., Goldbergová M., Kuběnová M., Čermák J., Frenzel J., Weiser A., Dlouhý A.: On the Ni-Ion release rate from surfaces of binary NiTi shape memory alloys. Appl. Surf. Sci. 427 (2018) 434-443

Sklenička V., Kuchařová K., Kvapilová M., Kloc L., Dvořák J., Král P.: Interrelationship between Creep Deformation and Damage for Advanced Creep-Resistant Steels. Key Eng. Mater. 774 (2018) 119-124

Dymáček P., Jarý M., Dobeš F., Kloc L.: Tensile and Creep Testing of Sanicro 25 Using Miniature Specimens. Materials 11 (2018) 142

Eggeler G., Wieczorek ., Fox F., Berglund S., Bürger D., Dlouhý A., Wollgramm P., Neuking K., Schreuer J., Jácome L., Gao S., Hartmaier A., Laplanche G.: On Shear Testing of Single Crystal Ni-Base Superalloys. Metall. Mater. Trans. A 49A (2018) 3951-3962

Kvapilová M., Podhorná B., Dvořák J., Král P., Zýka J., Hrbáček K., Sklenička V.: Creep Damage Mechanisms in Cast Cobalt Superalloys for Applications in Glass Industry. Key Eng. Mater. 774 (2018) 173-178

Kocich R., Kunčická L., Král P., Strunz P.: Characterization of innovative rotary swaged Cu-Al clad composite wire conductors. Mater. & Design 160 (2018) 828-835

Wu X., Dlouhý A., Eggeler Y., Spiecker E., Kostka A., Somsen C., Eggeler G.: On the nucleation of planar faults during low temperature and high stress creep of single crystal Ni-base superalloys. Acta Mater. 144 (2018) 642-655

Khalaj O., Jirková H., Mašek B., Hassasroudsari P., Studecký T., Svoboda J.: Using thermomechanical treatments to improve the grain growth of new-generation ODS alloys. Mater. Technol. 52 (2018) 475-482

Dobeš F., Dymáček P., Friák M.: Force-to-Stress Conversion Methods in Small Punch Testing Exemplified by Creep Results of Fe-Al Alloy with Chromium and Cerium Additions. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 461 (2018) 012017

Scheiber D., Romaner L., Fischer F., Svoboda J.: Kinetics of grain boundary segregation in multicomponent systems - The example of a Mo-C-B-O system. Scr. Mater. 150 (2018) 110-114

Dobeš F., Dymáček P., Friák M.: Small punch creep of Fe-Al-Cr alloy with Ce addition and its relation to uniaxial creep tests. Kovové materiály 56 (2018) 205-212

Šiška F., Stratil L., Hadraba H., Fintová S., Kuběna I., Horník V., Husák R., Bártková D., Záležák T.: Strengthening mechanisms of different oxide particles in 9Cr ODS steel at high temperatures. Mater. Sci. Eng. A 732 (2018) 112-119

Blum W., Dvořák J., Král P., Sklenička V.: Dynamic grain coarsening in creep of pure Cu at 0.42Tm after predeformation by ECAP. Mater. Sci. Eng. A 731 (2018) 520-529

Svoboda J., Fischer F.: Anisotropy of interstitial diffusion in bcc-crystals due to stress-induced unequal occupancies of different types of sites. Int. J. Solids Struct. 152-153 (2018) 66-70

Holmström S., Li Y., Dymáček P., Vacchieri E., Jeffs S., Lancaster R., Omacht D., Kuboň Z., Anelli E., Rantala J., Tonti A., Komazaki S., Naveena ., Bruchhausen M., Hurst R., Hähner P., Richardson M., Andrés D.: Creep strength and minimum strain rate estimation from Small Punch Creep tests. Mater. Sci. Eng. A 731 (2018) 161-172

Sklenička V., Kuchařová K., Svoboda M.: Creep behaviour and microstructure evolution of advanced creep-resistant 9%Cr martensitic steels under cyclic thermal loading. Kovové materiály 56 (2018) 1-13

Král P., Dvořák J., Sklenička V., Masuda T., Horita Z., Kuchařová K., Kvapilová M., Svobodová M.: The Effect of Ultrafine-Grained Microstructure on Creep Behaviour of 9% Cr Steel. Materials 11 (2018) 787

Kloc L., Dymáček P., Sklenička V.: High temperature creep of Sanicro 25 austenitic steel at low stresses. Mater. Sci. Eng. A 722 (2018) 88-92

Svoboda J., Fischer F.: Influence of accounting for translationa lmotion of grains on grain growth kinetics and size distribution. Scr. Mater. 146 (2018) 255-259

Dvořák J., Král P., Kvapilová M., Hrbáček K., Sklenička V.: HIGH - TEMPERATURE CREEP BEHAVIOUR OF CAST COBALT-BASE SUPERALLOYS. METAL 2018 Conf. Proc. 2018 (2018) 530-535

Svoboda J., Horník V., Stratil L., Hadraba H., Mašek B., Khalaj O., Jirková H.: Microstructure Evolution in ODS Alloys with a High-Volume Fraction of Nano Oxides. Metals 8 (2018) 1079

Král P., Sklenička V., Masuda T., Horita Z., Kuchařová K., Kvapilová M., Svobodová M.: Microstructure and creep behaviour of P92 steel after HPT. Mater. Sci. Eng. A 723 (2018) 287-295

Dobeš F., Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Vilémová M., Matějíček J.: Compressive creep behavior of an oxide-dispersion-strengthened CoCrFeMnNi high-entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 732 (2018) 99-104

Kloc L., Sklenička V., Dymáček P., Plešek J.: New creep constitutive equation for finite element modelling including transient effects. Mech. Mater. 119 (2018) 49-55

Svoboda J., Zickler G., Fischer F.: An innovative concept for interstitial diffusion in stressed crystals. Int. J. Solids Struct. 134 (2018) 173-180

Záležák T., Šiška F., Stratil L., Fintová S., Horník V., Bártková D., Husák R., Svoboda J., Dlouhý A.: An integration of 3D discrete dislocation dynamics with numerical tensile testing. Acta Phys. Pol. A 134 (2018) 777-780

Gamsjäger E., Ogris D., Svoboda J.: Kinetics of Grain Boundary Networks Controlled by Triple Junction and Grain Boundary Mobility. Metals 8 (2018) 977

Sklenička V., Kuchařová K., Svobodová M., Král P., Kvapilová M., Dvořák J.: The effect of a prior short-term ageing on mechanical and creep properties of P92 steel. Mater. Character. 136 (2018) 388-397

Sklenička V., Kvapilová M., Král P., Dvořák J., Svoboda M., Podhorná B., Zýka J., Hrbáček K., Joch A.: Degradation processes in high-temperature creep of cast cobalt-based superalloys. Mater. Character. 144 (2018) 479-489

Fischer F., Zickler G., Svoboda J.: Elastic stress-strain analysis of an infinite cylindrical inclusion with eigenstrain. Arch. Appl. Mech. 88 (2018) 453-460

Válková L., Ševčíková J., Pávková Goldbergová M., Weiser A., Dlouhý A.: Osteoarthritic process modifies expression response to NiTi alloy presence. J. Mater. Sci. Mater. M. 29 (2018) 146


všechny publikace