Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkum > Skupina pokrokových vysokoteplotních materiálů

Skupina pokrokových vysokoteplotních materiálů

Vedoucíprof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
E-mail [javascript protected email address]
Telefon+420 532 290 412
Místnost205
Nadřazená jednotkaOddělení mechanických vlastností

Experimentální a teoretický výzkum je prováděn s cílem získání nových poznatků o vztahu mezi mikrostrukturou a mechanickými vlastnostmi pokročilých materiálů za zvýšených a vysokých teplot, umožňujících zvýšit provozní teploty komponent vysokoteplotních zařízení. Probíhající výzkum je soustředěn na popis mikrostrukturních změn a identifikaci procesů deformace a porušování při creepu těchto materiálů, poskytujících možnost dalšího vývoje nových materiálů s vyššími žárupevnými charakteristikami. Zvláštní pozornost je věnována predikci životnosti exploatovaných materiálů.

Následující problémy byly či jsou studovány v posledních pěti letech:

  • creepová pevnost pokročilých martenzitických 9-12%Cr ocelí,
  • mikrostruktura, vlastnosti a aplikace gamma – TiAl intermetalik,
  • creepové vlastnosti zirkoniových slitin pro povlakové trubky,
  • vysokoteplotní creep superslitin na bázi niklu a kobaltu,
  • výzkum creepového chování kompozitů s kovovou matricí (MMCs),
  • creepové chování a mikrostruktura ultrajemnozrnných kovů a slitin připravených intenzivní plastickou deformací (ECAP),
  • modelování mikrostrukturních procesů a vysokoteplotních vlastností pokročilých žárupevných materiálů,
  • popis mechanismů creepového porušování a vývoj metod predikce creepové životnosti materiálů.

Vědečtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc. +420 532 290 408 202 dobes@ipm.cz
Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. +420 532 290 397 251 dvorak@ipm.cz
Ing. Petr Dymáček, Ph.D. +420 532 290 411 204 pdymacek@ipm.cz
RNDr. Luboš Kloc, CSc. +420 532 290 441 310 kloc@ipm.cz
Ing. Petr Král, Ph.D. +420 532 290 368 113 pkral@ipm.cz
Ing. Květa Kuchařová +420 532 290 413 206 kucharova@ipm.cz
Ing. Lenka Kunčická, Ph.D. +420 532 290 371 219 kuncicka@ipm.cz
Mgr. Marie Kvapilová, Ph.D. +420 532 290 374 221a kvapilova@ipm.cz
Ing. Natália Luptáková, Ph.D. +420 532 290 371 219 luptakova@ipm.cz
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. +420 532 290 454 418 sklen@ipm.cz
RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. +420 532 290 407 201 svobj@ipm.cz
Mgr. Tomáš Záležák, Ph.D. +420 532 290 372 258 zalezak@ipm.cz

Techničtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Jaromír Bernovský +420 532 290 396 258a bernovsky@ipm.cz
Ing. Barbora Černeková +420 532 290 453 417 cernekova@ipm.cz
Ing. Milan Jarý, Ph.D. +420 532 290 405 252 jary@ipm.cz
Ing. Jaroslav Martinák +420 532 290 406 220 martinak@ipm.cz
Petra Němečková, DiS. +420 532 290 453 417 nemeckova@ipm.cz
Ing. Miroslav Vitula +420 532 290 404 253 vitula@ipm.cz
Bc. Adam Weiser +420 532 290 373 221 aweiser@ipm.cz

Doktorandi


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Štěpán Gamanov +420 532 290 371 219 gamanov@ipm.cz

ČísloNázevŘešitel
19-18725S Vliv mikrostruktury na creepové mechanismy v pokročilých žárupevných ocelích Ing. Petr Král, Ph.D.
17-01641S Zlepšení vlastností a komplexní charakterizace nové generace oxidy precipitačně vytvrzených ocelí na bázi Fe-Al-O RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
TH02020477 Experimentální výzkum a matematická simulace chování modifikovaného palivového pokrytí v podmínkách havárie LOCA prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
TH02020691 Experimentální výzkum a matematická simulace chování modifikovaného palivového pokrytí v podmínkách mimo reaktor (bazény výměny a skladování paliva) RNDr. Luboš Kloc, CSc.

VŠECHNY PROJEKTY

ČísloNázevŘešitel
FV10699 Výzkum a vývoj odlitků ze superslitin na bázi niklu a kobaltu prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
16-09518S Mechanismy creepového porušování pokročilé 9%Cr feritické oceli modifikované wolframem prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
15-21394S Creepové deformace nové austenitické oceli UNS S31035 včetně přechodových jevů RNDr. Luboš Kloc, CSc.
15-16336S Intersticiální příměsi v tvarově-paměťových slitinách na bázi NiTi prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
15-06390S Využití teoretických a experimentálních přístupů ke slinování pro získání optimální mikrostruktury a vlastností pokročilých keramických materiálů RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
A1.17 Inversní modelování procesních řetězců pro odlévání hliníku a indukčně tepelně zpracované ocelové tyče RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
14-22834S Fázová stabilita a plasticita slitin se střední až vysokou entropií prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
14-24252S Příprava a optimalizace creepu odolných kompozitů s Fe-Al matricí a částicemi Al2O3 s submikronovou strukturou RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
A2.26 Vývoj ODS slitin a ODS kompozitů nové generace RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
FP7-309916-2 Oceli zpevněné Z-fází pro ultra-nadkritické elektrárny RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
P108/12/1452 Optimalizace vysokoteplotních mechanických vlastností aluminidů železa typu Fe3Al s karbidotvornými prvky Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc.
CZ.1.07/2.4.00/31.0046 NETME Working - inovace a transfer pro strojní praxi RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
TA02011025 Creepové a oxidační charakteristiky povlakové trubky E110 v podmínkách teplotního přechodu LOCA prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
8/12 AS CR - RAS Mikrostrukturní charakteristiky a mechanické vlastnosti nanostrukturního titanu Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
9/12 AS CR - RAS Výzkum creepu a únavy kovových nanomateriálů připravených intenzivní plastickou deformací Mgr. Marie Kvapilová, Ph.D.
TA02010260 Výzkum materiálových změn nových, progresivních ocelí, používaných na výstavbu a rekonstrukce parovodů energetických a chemických zařízení prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
FR-TI4/406 Výzkum vlivu technologie svařování tlustostěnných trubek orbitální hlavou na jejich dlouhodobou životnost v podmínkách provozu moderních energetických bloků prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
Energy.2009.6.1.1. Zlepšení užitných vlastností materiálů komponent z hlediska dlouhodobého zvýšení účinnosti ultrasuperkritických elektráren (MACPLUS) prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
A1.9 Vliv atomových pastí na kinetiku difúze a fázových transformací RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
P204-10-1784 Modelování difúzních fázových transformací v mnohasložkových systémech s mnoha stechiometrickými fázemi RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
A6.14 Provozní bezpečnost svařovaných vysoce pevných tlakových vedení RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
P108-10-1781 Role napěťového stavu a přesycení vakancemi při tvorbě binárních dutých nanočástic RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
OC10029 Termodynamické modelování vývoje mikrostruktury v nanokompozitech RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
P108/10/P469 Vliv výchozí krystalografické orientace na creepové chování SPD materiálů Ing. Petr Král, Ph.D.
202/09/2073 Deformační mechanismy in-situ kompozitních materiálů prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
106/09/1913 Martenzitické transformace ve slitinách NiTi prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
IAA 200410801 Numerické modelování protlačovacích zkoušek na miniaturizovaných discích z pokročilých ocelí pro spolehlivý odhad životnosti Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
106/08/1238 Studium možností zpevnění slitin na bázi aluminidů železa částicemi sekundárních fází Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc.
KJB200410801 Studium nano-strukturních materiálů konsolidovaných z práškových kompaktů technikou ECAP Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
IAA200410701 Přechodové jevy při creepu za podmínek vedoucích k velmi malým rychlostem deformace RNDr. Luboš Kloc, CSc.
GA106/07/0762 Struktura, vlastnosti a metalurgie téměř stechiometrických slitin TiAl prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
IAA200410601 Modelování kinetiky difúzních fázových transformací v pevných látkách RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
2A-1TP1/057 Řešení materiálových a technologických inovací pro energetická a chemická zařízení nové generace pracujících za vysokých teplot prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
106/06/1354 Vliv rozhraní matrice a zpevňující fáze na pevnost a tepelné vlastnosti kompozitů s matricí Mg-Al-Ca RNDr. Karel Milička, DrSc.
AV0Z20410507-I052 Numerické simulace protlačovacích zkoušek na miniaturizovaných vzorcích pro odhad zbytkové a zaručené životnosti žárupevných ocelí. Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
GA106/05/0409 Analýza mechanismů a faktorů ovlivňujících creepovou odolnost perspektivních intermetalik na bázi Fe3Al a FeAl Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc.
FT-TA2/038 Materiálové řešení teplosměnných zařízení nové generace v energetice a chemickém průmyslu prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
1-2005 Modelování difúzních a masivních fázových transformací v pevných látkách RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
COST 563.001, No. 1P05OC007 Rozvoj mikrostruktury a creepová pevnost pokrokových ocelí pro energetiku prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
1P05OC006 Techniky testování creepu s vysokou deformační citlivostí pro validaci konstitutivních modelů creepu. RNDr. Luboš Kloc, CSc.
106/05/0918 Vztah mezi přípravou, strukturou a transformačním chováním tvarově paměťových slitin NiTi prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
SP-16 Charakterizace precipitační mikrostruktury RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
106/04/0853 Studium tepelně deformačních cyklů v soustavě keramická skořepina - slitina gama TiAl prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
GA106/03/1353 Analýza žárupevnosti svarových spojů energetických zařízení využitím techniky protlačovacích zkoušek na malých tenkých discích RNDr. Karel Milička, DrSc.
IAA2041301 Mechanismy creepu v ultrajemnozrnných kovech a jejich slitinách připravených metodou ECAP prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
GA106/03/0843 Mikroprocesy plastické deformace v moderních slitinách a kompozitech na bázi lehkých kovů za zvýšených teplot RNDr. Karel Milička, DrSc.
IAA2041202 Alternativní metody aktivační analýzy při creepu Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc.
A106/02/0608 Dlouhodobá stabilita mikrostruktury a creepové chování pokročilých 9-12% Cr ocelí prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
OC 526.60 Numerická optimalizace procesu přesného lití gama TiAl prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
GA106/02/0274 Protlačovací creepové zkoušky mechanicky legovaných hliníkových slitin Ing. Ferdinand Dobeš, DrSc.
IAA2041203 Tepelně aktivovaná deformace a vnitřní napětí ve slitinách a kompozitech RNDr. Karel Milička, DrSc.
A2041101 Creep apriorně křehkých materiálů pro vysokoteplotní aplikace při velmi malých rychlostech deformace RNDr. Luboš Kloc, CSc.
106/99/1649 Vysokoteplotní vlastnosti soustavy Ni-Cr-W-C prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
COST 522 Odhad creepových charakteristik pro pokročilé technické slitiny prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.

VŠECHNY PROJEKTY

Creepové stroje pro helikoidní vzorky

Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Dva stroje pro experimenty s vysokou deformační citlivostí při nízkých napětích.

Creepové stroje SATEC

Kontakt: Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Osm creepových strojů pro konvenční zkoušky kovových materiálů do 1000°C na vzduchu.

Creepové stroje vlastní konstrukce

Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Celkem 35 creepových strojů do 950°C umožňujících různé zatěžovací módy.

Všechny zkoušky mohou být prováděny v ochranné atmosféře: čištěný suchý argon, vodík, dusík

Creepový stroj pro helikoidní vzorky

Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Dva creepové stroje pro zkoušky s vysokou deformační citlivostí při středních napětích.

Creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 20kN s pecí MAYTEC do 1400°C

Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 20kN, s pecí MAYTEC do 1400 °C, zkoušky v Ar ochranné atmosféře nebo vakuu.

Creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 50kN, s pecí MAYTEC do 1200 °C

Kontakt: Ing. Petr Dymáček, Ph.D.
Zkušební creepový stroj Zwick/Roell - Messphysik KAPPA LA spring 50kN, s pecí MAYTEC do 1200 °C, zkoušky na vzduchu a v Ar ochranné atmosféře

Torzní creepový stroj

Kontakt: RNDr. Luboš Kloc, CSc.
Creepový stroj pro torzní zkoušky s vysokou deformační citlivostí při nízkých napětích.

Přenosná kalibrační pec ISOTECH Pegasus

Kontakt: Ing. Jaromír Bernovský
Pec pro kalibraci termočlánků


2019

Dymáček P., Bártková D., Horník V., Stratil L., Mašek B., Svoboda J.: New Generation of ODS Alloys. Key Eng. Mater. 8010 (2019) 113-118

Kunčická L., Kocich R., Dvořák K., Macháčková A.: Rotary swaged laminated Cu-Al composites: Effect of structure on residual stress and mechanical and electric properties. Mater. Sci. Eng. A 742 (2019) 743-750

Král P., Staněk J., Kunčická L., Seitl F., Petrich L., Schmidt V., Beneš V., Sklenička V.: Microstructure changes in HPT-processed copper occurring at room temperature. Mater. Character. 151 (2019) 602-611

Kvapilová M., Dvořák J., Král P., Hrbáček K., Sklenička V.: Creep behaviour and life assessment of a cast nickel - base superalloy MAR - M247. High Temp. Mater. Proc. 38 (2019) 590-600

Svoboda J., Riedel H.: Modeling of spontaneous transformation of nitrides to Z phase accounting for stress relaxation by diffusion and interface activity. Comp. Mater. Sci. 161 (2019) 24-34

Svoboda J., Shan Y., Kozeschnik E., Fischer F.: Influence of misfit stress relaxation by power-law creep and plasticity on kinetics of coarsening of precipitates. Scr. Mater. 168 (2019) 81 -85

Dymáček P., Dobeš F., Andrés D.: Notch sensitivity of Sanicro 25 in small punch creep test. Theor. Appl. Fract. Mech. 100 (2019) 383-389

Hackl K., Khan A., Fischer F., Svoboda J.: Influence of bulk energy and triple junction mobility on interface kinetics - A tool for interpretation of experiments. Acta Mater. 174 (2019) 310-318

Svoboda J., Ecker W., Razumovskiy V., Zickler G., Fischer F.: Kinetics of interaction of impurity interstitials with dislocations revisited. Prog. Mater. Sci. 101 (2019) 172-206

Kloc L., Sklenička V., Dymáček P.: Transient Effects in Creep of Sanicro 25 Austenitic Steel and Their Modelling. Metals 9 (2019) Article

Dymáček P., Li Y., Dobeš F., Stevens P.: New approach to determine uniaxial creep properties from small punch creep curves. Materials at High Temperatures 36 (2019) 157-164

Dymáček P., Dobeš F., Friák M.: The Influence of Niobium Additions on Creep Resistance of Fe-27 at. % Al Alloys. Metals 9 (2019) 739

Dobeš F., Dymáček P., Hasegawa M., Iwashita M.: High-temperature creep of a CoNiCrAlY bond coat alloy. Mater. Sci. Eng. A 759 (2019) 272-277

Dymáček P., Dobeš F., Jirásková Y., Pizúrová N., Friák M.: Tensile, creep and fracture testing of prospective Fe-Al-based alloys using miniature specimens. Theor. Appl. Fract. Mech. 99 (2019) 18-26

Hasegawa M., Iwashita M., Kubota Y., Dymáček P., Dobeš F.: Microstructure evolution under high temperature deformation of CoNiCrAlY bond coat alloy. Mater. Sci. Eng. A 756 (2019) 237-247

Kamarad J., Friák M., Kastil J., Schneeweiss O., Šob M., Dlouhý A.: Effect of high pressure on magnetic properties of CrMnFeCoNi high entropy alloy. J. Magn. Magn. Mater. 487 (2019) 165333

Luptáková N., Dymáček P., Jarý M., Záležák T.: Failure analysis of a gripping assembly loaded at temperatures above 1000 °C. Eng. Fail. Anal. 96 (2019) 384-393

Kunčická L., Kocich R., Ryukhtin V., Cullen J., Lavery N.: Study of structure of naturally aged aluminium after twist channel angular pressing. Mater. Character. 152 (2019) 94-100

Weiser A., Buršíková V., Jarý M., Dymáček P., Dugáček J., Frenzel J., Čermák J., Dlouhý A.: Strength of hydrogen-free and hydrogen-doped Ni50Ti50 shape memory platelets . Scr. Mater. 162 (2019) 151-1552018

Blum W., Dvořák J., Král P., Sklenička V.: Dynamic grain coarsening in creep of pure Cu at 0.42Tm after predeformation by ECAP. Mater. Sci. Eng. A 731 (2018) 520-529

Záležák T., Šiška F., Stratil L., Fintová S., Horník V., Bártková D., Husák R., Svoboda J., Dlouhý A.: An integration of 3D discrete dislocation dynamics with numerical tensile testing. Acta Phys. Pol. A 134 (2018) 777-780

Kloc L., Sklenička V., Dymáček P., Plešek J.: New creep constitutive equation for finite element modelling including transient effects. Mech. Mater. 119 (2018) 49-55

Svoboda J., Fischer F.: Anisotropy of interstitial diffusion in bcc-crystals due to stress-induced unequal occupancies of different types of sites. Int. J. Solids Struct. 152-153 (2018) 66-70

Válková L., Ševčíková J., Pávková Goldbergová M., Weiser A., Dlouhý A.: Osteoarthritic process modifies expression response to NiTi alloy presence. J. Mater. Sci. Mater. M. 29 (2018) 146

Svoboda J., Fischer F.: Influence of accounting for translationa lmotion of grains on grain growth kinetics and size distribution. Scr. Mater. 146 (2018) 255-259

Sklenička V., Kuchařová K., Kvapilová M., Kloc L., Dvořák J., Král P.: Interrelationship between Creep Deformation and Damage for Advanced Creep-Resistant Steels. Key Eng. Mater. 774 (2018) 119-124

Svoboda J., Zickler G., Fischer F.: An innovative concept for interstitial diffusion in stressed crystals. Int. J. Solids Struct. 134 (2018) 173-180

Dymáček P., Jarý M., Dobeš F., Kloc L.: Tensile and Creep Testing of Sanicro 25 Using Miniature Specimens. Materials 11 (2018) 142

Kvapilová M., Podhorná B., Dvořák J., Král P., Zýka J., Hrbáček K., Sklenička V.: Creep Damage Mechanisms in Cast Cobalt Superalloys for Applications in Glass Industry. Key Eng. Mater. 774 (2018) 173-178

Sklenička V., Kuchařová K., Svoboda M.: Creep behaviour and microstructure evolution of advanced creep-resistant 9%Cr martensitic steels under cyclic thermal loading. Kovové materiály 56 (2018) 1-13

Fischer F., Zickler G., Svoboda J.: Elastic stress-strain analysis of an infinite cylindrical inclusion with eigenstrain. Arch. Appl. Mech. 88 (2018) 453-460

Khalaj O., Jirková H., Mašek B., Hassasroudsari P., Studecký T., Svoboda J.: Using thermomechanical treatments to improve the grain growth of new-generation ODS alloys. Mater. Technol. 52 (2018) 475-482

Král P., Sklenička V., Masuda T., Horita Z., Kuchařová K., Kvapilová M., Svobodová M.: Microstructure and creep behaviour of P92 steel after HPT. Mater. Sci. Eng. A 723 (2018) 287-295

Fischer F., Zickler G., Svoboda J.: Stress-strain analysis of the antiplane shear problem for an infinite cylindrical inclusion with eigenstrain an addendum to Arch. Appl. Mech. 2018. Arch. Appl. Mech. 88 (2018) 1209-1211

Dobeš F., Dymáček P., Friák M.: Small punch creep of Fe-Al-Cr alloy with Ce addition and its relation to uniaxial creep tests. Kovové materiály 56 (2018) 205-212

Svoboda J., Horník V., Stratil L., Hadraba H., Mašek B., Khalaj O., Jirková H.: Microstructure Evolution in ODS Alloys with a High-Volume Fraction of Nano Oxides. Metals 8 (2018) 1079

Sklenička V., Kuchařová K., Svobodová M., Král P., Kvapilová M., Dvořák J.: The effect of a prior short-term ageing on mechanical and creep properties of P92 steel. Mater. Character. 136 (2018) 388-397

Eggeler G., Wieczorek ., Fox F., Berglund S., Bürger D., Dlouhý A., Wollgramm P., Neuking K., Schreuer J., Jácome L., Gao S., Hartmaier A., Laplanche G.: On Shear Testing of Single Crystal Ni-Base Superalloys. Metall. Mater. Trans. A 49A (2018) 3951-3962

Král P., Dvořák J., Sklenička V., Masuda T., Horita Z., Kuchařová K., Kvapilová M., Svobodová M.: The Effect of Ultrafine-Grained Microstructure on Creep Behaviour of 9% Cr Steel. Materials 11 (2018) 787

Gamsjäger E., Ogris D., Svoboda J.: Kinetics of Grain Boundary Networks Controlled by Triple Junction and Grain Boundary Mobility. Metals 8 (2018) 977

Wu X., Dlouhý A., Eggeler Y., Spiecker E., Kostka A., Somsen C., Eggeler G.: On the nucleation of planar faults during low temperature and high stress creep of single crystal Ni-base superalloys. Acta Mater. 144 (2018) 642-655

Dobeš F., Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Vilémová M., Matějíček J.: Compressive creep behavior of an oxide-dispersion-strengthened CoCrFeMnNi high-entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 732 (2018) 99-104

Ševčíková J., Bártková D., Goldbergová M., Kuběnová M., Čermák J., Frenzel J., Weiser A., Dlouhý A.: On the Ni-Ion release rate from surfaces of binary NiTi shape memory alloys. Appl. Surf. Sci. 427 (2018) 434-443

Dobeš F., Dymáček P., Friák M.: Force-to-Stress Conversion Methods in Small Punch Testing Exemplified by Creep Results of Fe-Al Alloy with Chromium and Cerium Additions. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 461 (2018) 012017

Sklenička V., Kvapilová M., Král P., Dvořák J., Svoboda M., Podhorná B., Zýka J., Hrbáček K., Joch A.: Degradation processes in high-temperature creep of cast cobalt-based superalloys. Mater. Character. 144 (2018) 479-489

Kocich R., Kunčická L., Král P., Strunz P.: Characterization of innovative rotary swaged Cu-Al clad composite wire conductors. Mater. & Design 160 (2018) 828-835

Holmström S., Li Y., Dymáček P., Vacchieri E., Jeffs S., Lancaster R., Omacht D., Kuboň Z., Anelli E., Rantala J., Tonti A., Komazaki S., Naveena ., Bruchhausen M., Hurst R., Hähner P., Richardson M., Andrés D.: Creep strength and minimum strain rate estimation from Small Punch Creep tests. Mater. Sci. Eng. A 731 (2018) 161-172

Šiška F., Stratil L., Hadraba H., Fintová S., Kuběna I., Horník V., Husák R., Bártková D., Záležák T.: Strengthening mechanisms of different oxide particles in 9Cr ODS steel at high temperatures. Mater. Sci. Eng. A 732 (2018) 112-119

Scheiber D., Romaner L., Fischer F., Svoboda J.: Kinetics of grain boundary segregation in multicomponent systems - The example of a Mo-C-B-O system. Scr. Mater. 150 (2018) 110-114

Dvořák J., Král P., Kvapilová M., Hrbáček K., Sklenička V.: HIGH - TEMPERATURE CREEP BEHAVIOUR OF CAST COBALT-BASE SUPERALLOYS. METAL 2018 Conf. Proc. 2018 (2018) 530-535

Kloc L., Dymáček P., Sklenička V.: High temperature creep of Sanicro 25 austenitic steel at low stresses. Mater. Sci. Eng. A 722 (2018) 88-922017

Dymáček P., Dobeš F., Kloc L.: Small Punch Testing of Sanicro 25 Steel and its Correlation with Uniaxial Tests. Key Engineering Materials. Key Eng. Mater. 734 (2017) 70-76

Sklenička V., Kuchařová K., Kvapilová M., Král P., Dvořák J.: Combination of Experiments and Continuum Damage Mechanics Approach for Prediction of Creep Fracture in an Advanced 9%Cr Steel. Solid State Phenom. 258 (2017) 591-594

Čelko L., Jech D., Dvořák J., Šulák I., Klakurková L., Obrtlík K.: Durability of Amorphous and Crystalline BMAS Thermal Barrier Coatings Produced by Plasma Spraying. Solid State Phenom. 258 (2017) 383-386

Dymáček P., Dobeš F., Kloc L.: Determination of Mechanical Properties of Metallic Materials from Very Small Volumes by Means of Small Punch Test. Key Eng. Mater. 741 (2017) 116-121

Hackl K., Fischer F., Svoboda J.: A variational approach to the modelling of grooving in a three-dimensional setting. Acta Mater. 129 (2017) 331-342

Hadraba H., Chlup Z., Dlouhý A., Dobeš F., Roupcová P., Vilémová M., Matějíček J.: Oxide dispersion strengthened CoCrFeNiMn high-entropy alloy. Mater. Sci. Eng. A 689 (2017) 252-256

Král P., Dvořák J., Kvapilová M., Blum W., Sklenička V.: The influence of long-term annealing at room temperature on creep behaviour of ECAP-processed copper. Mater. Lett. 188 (2017) 235-238

Schneeweiss O., Friák M., Dudová M., Holec D., Šob M., Kriegner D., Holý V., Beran P., George E., Neugebauer J., Dlouhý A.: Magnetic properties of the CrMnFeCoNi high-entropy alloy. Phys. Rev. B 96 (2017) 014437

Šiška F., Stratil L., Hadraba H., Fintová S., Kuběna I., Záležák T., Bártková D.: High temperature deformation mechanisms in the 14% Cr ODS alloy. Mater. Sci. Eng. A 689 (2017) 34-39

Sklenička V., Kuchařová K., Kvapilová M., Svoboda M., Král P., Dvořák J.: Creep properties of simulated heat-affected zone of HR3C austenitic steel. Mater. Character. 128 (2017) 238-247

Svoboda J., Fischer F.: Incorporation of vacancy generation/annihilation into reactive diffusion concept - Prediction of possible Kirkendall porosity. Comp. Mater. Sci. 127 (2017) 136-140

Rebhan B., Svoboda J., Panholzer M.: A thermodynamic study of voiding phenomena in Cu-Cu thermo-compression wafer bonding. Microsys. Technol. 1 (2017) 1-8

Sklenička V., Kuchařová K., Dvořák J., Kvapilová M., Král P.: Creep Damage Tolerance Factor delta of Selected Creep-Resistant Steels. Key Eng. Mater. 754 (2017) 47-50

Fischer F., Zickler G., Svoboda J.: Calibration of phase field parameters demonstrated on kinetics of a shrinking single grain. Philos. Mag. Lett. 97 (2017) 92-100

Dobeš F., Dymáček P.: Estimation of Anisotropy of Creep Properties in Al and Mg Alloys by Means of Small Punch Test. Key Eng. Mater. 734 (2017) 137-143

Čermák J., Král P., Roupcová P.: Improvement of hydrogen storage kinetics in ball-milled magnesium doped with antimony. Int. J. Hydrogen Energy 42 (2017) 6144-6151

Král P., Blum W., Dvořák J., Eisenlohr P., Petrenec M., Sklenička V.: Dynamic restoration of severely predeformed, ultrafine-grained pure Cu at 373 K observed in situ. Mater. Character. 134 (2017) 329-334

Betekhtin V., Sklenička V., Kadomtsev A., Kolobov Y., Narykova M.: Defect Structure and Thermomechanical Stability of Nano- and Microcrystalline Titanium Obtained by Different Methods of Intense Plastic Deformation. Physics of the Solids 59 (2017) 960-966

Bártková D., Šmíd M., Mašek B., Svoboda J., Šiška F.: Kinetic study of static recrystallization in an Fe-Al-O ultra-fine-grained nanocomposite. Philos. Mag. Lett. 97 (2017) 379-385

Takizawa Y., Kajita T., Král P., Masuda T., Watanabe K., Yumoto M., Otagiri Y., Sklenička V., Horita Z.: Superplasticity of Inconel 718 after processing by high-pressure sliding (HPS). Mater. Sci. Eng. A 682 (2017) 603-612

Blum W., Král P., Dvořák J., Petrenec M., Eisenlohr P., Sklenička V.: In situ study of thermally activated flow and dynamic restoration of ultrafine-grained pure Cu at 373 K. J. Mater. Res. 32 (2017) 1-8

Betekhtin V., Kadomtsev A., Narykova M., Amosová O., Sklenička V.: Defect Structure and Mechanical Stability of Microcrystalline Titanium . Technical Phys. Lett. 43 (2017) 38-44

Sklenička V., Kuchařová K., Král P., Kvapilová M., Dvořák J.: Applicability of empirical formulas and fractography for assessment of creep life and creep fracture modes of tempered martensitic 9%Cr steel. Kovové materiály 55 (2017) 69-80

Fischer F., Zickler G., Svoboda J.: Modelling of grain refinement driven by negative grain boundary energy. Philos. Mag. 97 (2017) 1963-1977

Záležák T., Šiška F., Stratil L., Luptáková N., Šmíd M., Bártková D., Svoboda J., Dlouhý A.: A Numerical Analysis of Deformation Processes in Oxide Dispersion-Strengthened Materials - Influence of Dislocation-Particle Interactions. Solid State Phenom. 258 (2017) 106-109

Svoboda J., Fischer F., Kozeschnik E.: Thermodynamic modelling of irreversible processes. EMU Notes Mineral. 16 (2017) 181-214

Král P., Sklenička V., Kuchařová K., Svobodová M., Kvapilová M., Dvořák J.: Development of Creep Damage in Similar Weld Joints of P92 Steel Pipe. Solid State Phenom. 270 (2017) 162-167

Záležák T., Svoboda J., Dlouhý A.: High temperature dislocation processes in precipitation hardened crystals investigated by a 3D discrete dislocation dynamics. Int. J. Plast. 97 (2017) 1-23

Andrés D., Dymáček P., Lacalle R., Alvarez J.: Influence of the Upper Die and of the Indenter Material on the Time to Rupture of Small Punch Creep Tests. Key Eng. Mater. 734 (2017) 119-127


všechny publikace