Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Výzkum > Ekonomicko-provozní oddělení

Ekonomicko-provozní oddělení

VedoucíIng. Hana Maděrová
E-mail [javascript protected email address]
Telefon+420 532 290 497
Místnost504b

Ekonomicko provozní oddělení (EPO) zajišťuje podpůrné a servisní činnosti nezbytné pro fungování ÚFM.
Je členěno do skupin: účtárna, informační technologie, technicko-provozní skupina a dílny.

Oddělení zajišťuje veškeré nákupy materiálu a služeb, zodpovídá za provoz a údržbu celého objektu včetně zajišťování nezbytných oprav, zajišťuje podmínky pro řádný chod výpočetní techniky, spravuje vozový park, zodpovídá za řádné vedení účetnictví v souladu s právními předpisy, eviduje majetek a sleduje jeho pohyby, provozuje knihovnu, organizuje výběrová řízení dle ZZVZ, sestavuje rozpočty a sleduje jejich čerpání, zabezpečuje zpracování plánu investic, zajišťuje úkoly v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany majetku, zajišťuje úklid a ostrahu celého objektu. Součástí EPO je skupina dílen, v nichž jsou především zhotovovány vzorky pro potřeby vědeckých pracovníků.

Skupina - Vedoucí


JménoTelefonMístnostE-mail
Ing. Petr Farmačka +420 532 290 496509 [javascript protected email address]

Techničtí pracovníci


JménoTelefonMístnostE-mail
Roman Citovecký +420 532 290 495508 [javascript protected email address]
Jaroslava Dujíčková +420 532 290 495508 [javascript protected email address]
Ing. Yvonna Šrámková +420 532 290 485507 [javascript protected email address]
Eva Žáková +420 532 290 487505 [javascript protected email address]