Institute of Physics of Materials AS CR, v. v. i. > Groups > Economics-operating department

Economics-operating department

HeadIng. Hana Maděrová
E-mail [javascript protected email address]
Phone number+420 532 290 497
Room504b

Ekonomicko provozní oddělení (EPO) zajišťuje podpůrné a servisní činnosti nezbytné pro fungování ÚFM.
Je členěno do skupin: účtárna, informační technologie, technicko-provozní skupina a dílny.

Oddělení zajišťuje veškeré nákupy materiálu a služeb, zodpovídá za provoz a údržbu celého objektu včetně zajišťování nezbytných oprav, zajišťuje podmínky pro řádný chod výpočetní techniky, spravuje vozový park, zodpovídá za řádné vedení účetnictví v souladu s právními předpisy, eviduje majetek a sleduje jeho pohyby, provozuje knihovnu, organizuje výběrová řízení dle ZZVZ, sestavuje rozpočty a sleduje jejich čerpání, zabezpečuje zpracování plánu investic, zajišťuje úkoly v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany majetku, zajišťuje úklid a ostrahu celého objektu. Součástí EPO je skupina dílen, v nichž jsou především zhotovovány vzorky pro potřeby vědeckých pracovníků.

Skupina - Vedoucí


NamePhone numbersRoomsE-mail
Ing. Petr Farmačka +420 532 290 496509 [javascript protected email address]

Human resources


NamePhone numbersRoomsE-mail
Anna Jelínková +420 532 290 457504a [javascript protected email address]

Buyers


NamePhone numbersRoomsE-mail
Roman Citovecký +420 532 290 495508 [javascript protected email address]
Monika Vomelová +420 532 290 495508 [javascript protected email address]

Library


NamePhone numbersRoomsE-mail
Ing. Yvonna Šrámková +420 532 290 485507 [javascript protected email address]
Eva Žáková +420 532 290 487505 [javascript protected email address]


NamePhone numbersRoomsE-mail
Stanislav Toncr +420 532 290 410Garáž [javascript protected email address]