Radek Kubíček získal cenu Best Student Presentation Award

V japonské Hirošimě proběhl ve dnech 6. až 10. listopadu 2023 již 13. ročník International Fatigue Congress. Kongres se soustřeďuje na problematiku únavového poškozování materiálů ve všech jeho aspektech, od popisu základních mechanismů, přes numerické simulace poškození, až po experimentální studie a aplikace v inženýrské praxi.

Jedná se o celosvětově největší akci věnovanou této závažné problematice. Mezi více jak třemi stovkami účastníků prezentovali své příspěvky také studenti doktorských studijních programů, kteří letos tvořili přibližně třetinu všech prezentujících. V takto silné mezinárodní konkurenci uspěl Ing. Radek Kubíček se svým příspěvkem „Improved Analytical Tool for Crack Closure Evolution after Overload and Underload“, za nějž získal ocenění „Best Student Presentation Award“. Ing. Radek Kubíček zpracovává svoji dizertační práci ve skupině Vysokocyklové únavy našeho ústavu, přičemž svým oceněním navázal na předchozí úspěšné studentské práce.
V Japonsku prezentované výsledky výzkumu zapadají do úspěšně se rozvíjejícího konceptu predikce únavového chování součástí vyvíjeného ve skupině. Koncept zahrnuje řadu fenoménů vyskytujících se při šíření únavových trhlin ve vysoce namáhaných součástech využívaných v energetice či v dopravním průmyslu.

Kategorie Aktuality CZ.