Publikace J. Svobody v časopisu Progress in Materials Science

RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc. publikoval výsledky svého výzkumu v rámci řešení projektu GAČR 17-01641S v prestižním časopisu Progress in Materials Science. Tento časopis se zabývá nejnovějšími poznatky, které vedou k významným vylepšením vlastností materiálů.

Článek s názvem Kinetics of interaction of impurity interstitials with dislocations revisited autorů J. Svoboda, W. Ecker, V.I. Razumovskiy, G.A. Zickler, F.D. Fischer je výsledkem dlouhodobého výzkumu termodynamického modelování prováděného na ÚFM ve spolupráci s Montan University Leoben a Materials Center Leoben, Rakousko. Článek se týká modelování kinetiky segregace intersticiálních komponent na jádrech dislokací a pomáhá pochopit všeobecně známé jevy, jako je zpevnění ocelí či jejich vodíková křehkost. Výsledky studie slouží i k objasnění mnohařádového navýšení rozpustnosti intersticiálních prvků jako kyslíku při mechanickém legování, a tím umožnění přípravy nových ocelí zpevněných vysokým objemovým podílem nano-oxidů.

Kategorie Aktuality CZ.