První místo v soutěži o Cenu prof. Buchara

První místo v soutěži o cenu profesora Buchara, kterou již 6. rokem pořádá společnost SVS FEM, získal za svoji diplomovou práci zpracovávanou ve skupině Vysokocyklové únavy Ing. Ondřej Pánek.

Pan Pánek se zapojil do výzkumné činnosti skupiny a spolupracoval, pod vedením vedoucího diplomové práce, doc. Luboše Náhlíka, na tématu Stanovení zbytkové únavové životnosti povrchově upravené vlakové nápravy. Svými numerickými výpočty v prostřední ANSYS přispěl k vytvoření analytických vztahů usnadňujících a zrychlující proces optimalizace vlakové nápravy s ohledem na její odolnost vůči šíření únavových trhlin. Práce zapadá do kontextu dlouhodobé spolupráce skupiny se společností Bonatrans Group, a. s., se kterou realizují řadu projektů TA ČR a MPO, ve kterých je využíváno vlastních výsledků základního výzkumu vznikajících v rámci skupiny.

https://www.svsfem.cz/blog/vysledky-studentske-souteze-2022

Kategorie Aktuality CZ.