Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Zlepšení mikrostruktury a funkčních vlastností transparentních keramik pomocí distribuce dopantů - kombinovaný experimentální a teoretický přístup

ŘešitelRNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc.
Číslo projektu20-14237S
Interní číslo projektu320410
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2020-01-01 - 2022-12-31

Anotace
Přidáním dopantu lze zlepšit vlastnosti keramických materiálů nebo vyvolat některé jeho nové funkce. Správná funkce dopantu je podmíněna jeho homogenním rozložením v systému. Cílem projektu je popsat distribuci dopantu difúzí v mřížce či po hranicích zrn pomocí kombinovaných teoretických a experimentálních přístupů, které vedou k optimálnímu postupu přípravy dopovaných keramických materiálů. Oba přístupy budou použity na transparentní keramiku s fotoluminiscenčními vlastnostmi. Chování dopantu a následně vlastnosti systému závisí na mřížkové struktuře matrice, jejím chemickém složení a na mikrostrukturních a termodynamických vlastnostech systému; zejména rozpustnost dopantů v matrici hraje zásadní roli. Bude zkoumáno několik kombinací dopant/matrice pro pokrytí všech tříd možných interakcí mezi dopantem a matricí. Na základě získaných poznatků budou formulována kvalifikovaná doporučení pro přípravu dopovaných keramických materiálů se špičkovými vlastnostmi.


2022

Drdlíková K., Klement R., Svoboda J., Drdlík D., Galusek D., Maca K.: Luminescent Dy3+ and Dy3+/Cr3+ doped transparent Al2O3 ceramics: Microstructure and optical properties. J. Eur. Ceram. Soc. 42 (2022) 4343-4352

Svoboda J., Drdlíková K., Drdlík D., Kroupa A., Michalička J., Maca K.: Doping of alumina ceramics by manganese Thermodynamical and experimental approach. Process. Appl. Ceram. 16 (2022) 13-21

Leitner S., Ecker W., Fischer F., Svoboda J.: Thermodynamic trapping and diffusion model for multiple species in systems with multiple sorts of traps. Acta Mater. 233 (2022) 117940