Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vztah mezi mikrostrukturou a creepovým chováním precipitačně zpevněných slitin připravených metodou ECAP

ŘešitelRNDr. Milan Svoboda, CSc.
Číslo projektuP108/11/2260
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2010-12-31 - 2014-12-30

Anotace
Nejpropracovanější metodou přípravy ultrajemnozrnných kovových materiálů pomocí intenzívní
plastické deformace (SPD) je v současnosti technika ECAP (equal-channel angular pressing), založená na úhlovém bezkontrakčním protlačování materiálu. Přes rozsáhlý výzkum těchto materiálů studiu vztahu mezi jejich mikrostrukturou a creepovým chováním byla dosud věnována sporadická pozornost. Tento projekt by měl poskytnout detailní výzkum vlivu precipitátů (sekundárních fází) na mikrostrukturní stabilitu a creepovou odolnost vybraných precipitačně zpevněných slitin na bázi hliníku a mědi připravených metodami SPD, v rozhodující míře technikou ECAP. Výsledky výzkumu by měly přispět k vývoji optimálních produkčních postupů k získání požadovaných creepových vlastností SPD materiálů.


2015

Buršík J., Buršíková V., Svoboda M.: Local Mechanical Properties of Cu-Co Alloys with Coherent Co Precipitates. Key Eng. Mater. 662 (2015) 15-182014

Blum W., Dvořák J., Král P., Eisenlohr P., Sklenička V.: What is stationary deformation of pure Cu?. J. Mater. Sci. 49 (2014) 2987-2997

Kvapilová M., Dvořák J., Král P., Svoboda M., Sklenička V.: Application of the Monkman-Grant Relationship for Ultrafine-Grained Metallic Materials. Key Eng. Mater. 577-578 (2014) 137-140

Buršík J., Král P., Svoboda M., Dvořák J., Sklenička V.: Nanoindentation and microstructural study of Cu-Co alloys after severe plastic deformation. Key Eng. Mater. 592-593 (2014) 720-723

Blum W., Dvořák J., Král P., Eisenlohr P., Sklenička V.: Effect of grain refinement by ECAP on creep of pure Cu. Mater. Sci. Eng. A 590 (2014) 423-432

Sklenička V., Král P., Dvořák J., Kvapilová M., Svoboda M.: Microstructure evolution and creep behavior in ECAP processed metallic materials. Mater. Sci. Forum 783-786 (2014) 2689-2694

Buršík J., Buršíková V., Svoboda M., Král P., Dvořák J., Sklenička V.: Microstructure and local mechanical properties of Cu-Co alloys after severe plastic deformation. Key Eng. Mater. 586 (2014) 100-1032013

Sklenička V., Kuchařová K., Kvapilová M., Svoboda M., Král P., Vidrich G.: Creep in an electrodeposited nickel. J. Mater. Sci. 48 (2013) 4780-4788

Dvořák J., Sklenička V., Betekhtin V., Kadomtsev A., Král P., Kvapilová M., Svoboda M.: The effect of high hydrostatic pressure on creep behaviour of pure Al and a Cu-0.2 wt% Zr alloy processed by ECAP. Mater. Sci. Eng. A 584 (2013) 103-113