Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vzájemná difúze substitučních prvků v modifikovaných intermetalikách Ni3Al

Číslo projektu106/00/0173
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení1999-12-31 - 2002-12-30

Anotace
Cílem navrhovaného projektu je naměřit teplotní závislost koeficientů difúze Dij (tzv. intrinsic diffusion coefficients) pěti vybraných substitučních prvků M (M = Co, Ti, Nb, Cr Fe) v ternárních slitinách, tvořených bází (binární intermetalickou sloučeninou Ni3Al) a třetím elementem M. Vybrané prvky M jsou nejfrekventovanějšími legurami slitin pro technické aplikace. Měření bude provedeno v oblasti existence tuhého roztoku M v Ni3Al křížovou metodou, a to pro dvě různé koncen- trace každé legury.


Nic nebylo nalezeno / nothing found