Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Výzkum technologií pro přenos vysokopotencionálního tepla z jaderného zdroje

Číslo projektu2A-1TP1/067
Doba řešení2005-12-31 - 2010-12-30

Anotace
Výzkum technologií přenosu vysokopotencionálního tepla z jaderného zdroje, kdy je uvažován jako zdroj rychlý reaktor nebo vysokoteplotní reaktor chlazený taveninami solí. V případě, že je jaderným zdrojem rychlý reaktor (SFR), je projekt zaměřen na výzkum vysoce bezpečných a spolehlivých výměníků tepla vhodných pro náročné aplikace, zejména pro reaktory nové generace označené v programech mezinárodního společenství Generation IV. International Forum (GIF) jako SFR (Sodium Fast reactor). Výzkum koncepčního řešení výměníku tepla s vysokou mírou bezpečnosti a spolehlivosti jejich budoucího provozu na JE, kdy chladivem reaktoru je kapalný sodík. K tomu patří výzkum reakcí pracovních látek při vzniku netěsnosti ve výměníku, výzkum a formulace kritérií bezpečnosti a výzkum nejvhodnějších parametrů a vlastností Braytonova cyklu s turbogenerátorem pro přeměnu tepelné energie na elektrickou.


Nic nebylo nalezeno / nothing found