Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Výzkum creepu a únavy kovových nanomateriálů připravených intenzivní plastickou deformací

SpoluřešitelMgr. Marie Kvapilová, Ph.D.
Číslo projektu9/12 AS CR - RAS
AgenturaAkademie věd České republiky ; Ruská akademie věd
Doba řešení2011-12-31 - 2014-12-30

Anotace
Neustálý vývoj nových výrobních postupů přípravy kovových materiálů poskytuje vznik široké řady nových materiálů se specifickými vlastnostmi. Intenzivní bezkontrakční extruze smykem (ECAP) a torzní tváření za vysokého tlaku (HTP) se staly důležitými postupy přípravy nanostrukturních kovových materiálů pomocí extrémní plastické deformace (SPD). Nelze však vyloučit, že creep a únava těchto kovových materiálů jsou kontrolovány odlišnými mechanismy deformace a porušování, než v případě hrubozrnných materiálů. V rámci projektu jsou proto realizovány rozsáhlé experimentální studie k posouzení vlivu SPD na mechanické vlastnosti vybraných nanostrukturních materiálů včetně jejich mikrostrukturních změn. Projekt je řešen ve spolupráci s Ústavem metalurgie a metalografie A. A. Baikova RAV, Moskva, Ruská Federace (spoluřešitel: prof. Sergej V. Dobatkin, DrSc.).


Nic nebylo nalezeno / nothing found