Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Výzkum a vývoj technologií přesného lití žárových částí leteckých motorů a vysoce náročných odlitků

Spoluřešitelprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Číslo projektuCZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020138
Interní číslo projektu420310
AgenturaMinisterstvo průmyslu a obchodu
Doba řešení2020-05-01 - 2022-12-31

Anotace
Projekt řeší problematiku zavedení pokročilé technologie přesného lití žárových částí leteckých motorů a odlitků axiálních kol turbodmychadel. Spolehlivost a vysoká životnost odlitku, je do jisté míry determinována tolerancí materiálu k povrchovým defektům, které se mohou při provozu objevit. V projektu se tedy budeme hlouběji zabývat souvislostí mezi strukturou materiálu, povrchovými defekty a únavovým a creepovým poškozením.


2021

Kvapilová M., Král P., Dvořák J., Sklenička V.: High Temperature Creep Behaviour of Cast Nickel-Based Superalloys INC 713 LC, B1914 and MAR-M247. Metals 11 (2021) 152

Švábenská E., Horník V., Fintová S.: Comparison of the effect of EB and LB surface treatment on structural characteristics of IN 713LC superalloy. Kovové materiály 59 (2021) 119-1302020

Šulák I., Obrtlík K., Hutařová S., Juliš M., Podrábský T., Čelko L.: Low cycle fatigue and dwell-fatigue of diffusion coated superalloy Inconel 713LC at 800°C. Mater. Character. 169 (2020) 110599