Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Výzkum a vývoj technologií přesného lití radiálních kol turbodmychadel nové generace a nových typů lopatek plynových turbín.

Spoluřešitelprof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Číslo projektuTA04011525
AgenturaTechnologická agentura České republiky
Doba řešení2014-06-30 - 2017-06-29

Anotace
Předkládaný projekt „Výzkum a vývoj technologií přesného lití radiálních kol turbodmychadel nové generace a nových typů lopatek plynových turbín“ je zaměřený na výzkum, vývoj a následné zavedení progresivních technologií přesného lití do sériové výroby velice složitých radiálních kol turbodmychadel a lopatek plynových turbín. Divize přesného lití, která tento projekt v rámci naší akciové společnosti podává, je zaměřena na dodávky odlitků ze superslitin na bázi niklu a kobaltu. V současné době máme požadavky na dodávky těchto odlitků od renomovaných výrobců turbodmychadel, kteří vyvíjejí turbodmychadla nové generace. Požadavky konstruktérů těchto moderních turbodmychadel vedou k nutnosti zavedení kvalitnějších teplotně odolných materiálů. Je tedy třeba optimalizace technologického procesu přesného lití tak, aby bylo dosaženo co nejlepších mechanických vlastností odlitků. Nedílnou součástí projektu budou tedy rozsáhlé testy mechanických vlastností použitého materiálu, zejména se zaměřením na únavu, která je vzhledem k aplikaci klíčová. Získané poznatky umožní zvládnutí výroby nových typů vysoce náročných odlitků ze superslitin na bázi niklu a v důsledku toho realizaci sériové výroby nově vyvíjených turbodmychadel. Díky změně technologie výroby projekt rovněž významně přispívá ke snížení energetické a materiálové náročnosti výroby a ke zvýšení ochrany životního prostředí. Při výrobě keramických skořepinových forem bude již používáno u většiny nových typů odlitků pojivo na bázi vody oproti současně převážně používanému pojivu na bázi lihu. Tím se sníží množství lihových par odcházejících do ovzduší a zlepší se tak podstatně ekologická situace.


2017

Šulák I., Obrtlík K., Čelko L., Gejdoš P.: Degradation of YSZ/EUCOR TBC Coating System during High Temperature Low Cycle Fatigue Tests. Solid State Phenom. 258 (2017) 420-423

Šulák I., Obrtlík K., Hrbáček K.: Low cycle fatigue behaviour and fatigue crack initiation in MAR-M247 at 700 °c. METAL 2017 Conf. Proc - (2017) 1580-1586

Horník V., Šmíd M., Hutař P., Kunz L., Hrbáček K.: Interaction of Creep and High Cycle Fatigue of IN 713LC Superalloy. Solid State Phenom. 258 (2017) 595-5982016

Šulák I., Obrtlík K., Čelko L.: High-temperature low-cycle fatigue behaviour of HIP treated and untreated superalloy MAR-M247. Kovové materiály 54 (2016) 471-481

Šmíd M., Horník V., Hutař P., Hrbáček K., Kunz L.: High Cycle Fatigue Damage Mechanisms of MAR-M 247 Superalloy at High Temperatures. Trans. Indian Inst. Metals 69 (2016) 393-397

Šulák I., Obrtlík K., Čelko L.: High Temperature Low Cycle Fatigue Characteristics of Grit Blasted Polycrystalline Ni-Base Superalloy. Key Eng. Mater. 665 (2016) 73-76

Šmíd M., Hutař P., Horník V., Hrbáček K., Kunz L.: Stage I fatigue cracking in MAR-M 247 superalloy at elevated temperatures. Procedia Struct. Integr. 2 (2016) 3585-3592

Šulák I., Obrtlík K., Čelko L.: Comparative Study of Microstructure and High Temperature Low Cycle Fatigue Behaviour of Nickel Base Superalloys Inconel 713LC and MAR-M247. Key Eng. Mater. 713 (2016) 86-89