Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vývoj porušení v ultrajemnozrnných kovech a slitinách při únavovém a creepovém zatěžování

ŘešitelIng. Jiří Dvořák, Ph.D.
Číslo projektu20-14450J
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2020-01-01 - 2022-12-31

Anotace
SPD techniky představují atraktivní metodu zpracování materiálů pro dosažení jejich výjimečných fyzikálních a mechanických vlastností. Cílem projektu je podrobný výzkum chování a vlastností vybraných kovů a jejich slitin zpracovaných různými technikami extrémní plastické deformace (SPD) z hlediska stability mikrostruktury a mechanických vlastností při pokojové a zvýšené teplotě. Provedené creepové a únavové zkoušky umožní lépe pochopit jednotlivé mechanismy působícího porušení a jejich individuální vliv na creepovou a únavovou životnost. Navržený projekt je motivován cílem identifikovat a zotavit defekty, které mohou rozhodujícím způsobem ovlivňovat životnost materiálů namáhaných za různých režimů zatěžování.


Nic nebylo nalezeno / nothing found