Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Využití termografických metod a pokročilých statistických postupů pro efektivní odhad parametrů Wöhlerovy křivky

Řešiteldoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Číslo projektuM100411204
AgenturaAkademie věd České republiky
Doba řešení2012-06-30 - 2015-06-29

Anotace
Hlavním cílem projektu je zpřesnění výpočetních postupů pro spolehlivý odhad únavové životnosti a celkový popis chování kompozitních a kovových materiálů. Konkrétní dílčí cíle lze formulovat následovně:
- testováni postupů pro vyhodnocení naměřené únavové křivky s využitím pokročilejšího statistického vyhodnocení. S jeho pomocí pak zpřesnit odhady únavové životnosti kompozitních materiálů na bázi křemíku.
- navrhnout postup umožňující zohlednit pomocí termografických technik s využitím pokročilých pravděpodobnostních modelů rychlé a ekonomicky výhodné získání meze únavy pro kovové materiály.
-výsledky určené z experimentů mohou být využity jako cenné vstupy pro kalibraci parametrů numerických modelů únavového chování materiálu a pro jeho další vývoj.


2014

Seitl S., Klusák J., Fernández P., Canteli A.: Evaluation of conventional Al 2024 fatigue limit in fatigue test using thermographic measurement: Effect of frequency. Adv. Mater. Res. 891-892 (2014) 1308-1313

Fernández-Canteli A., Castanón L., Nieto B., Lozano M., Holušová T., Seitl S.: Determining fracture energy parameters of concrete from the modified compact tension test. Frattura ed Integrita Strutturale 30 (2014) 383-393

Seitl S., Bermejo R., Sobek J., Veselý V.: Two Parameter Description of Crack Tip Stress Fields for Wedge Splitting Test Specimen: Influence of Wedge Angle. Adv. Mater. Res. 969 (2014) 345-350

Seitl S., Klusák J., Fernández P., Canteli A.: Thermographic determination methodology: Application on fatigue limit of AL 2024 for R=-1. Key Eng. Mater. 577-578 (2014) 477-480

Seitl S., Bílek V., Keršner Z.: Comparison of Fatigue parameters of Alkali-Activated and ordinaly portland cement based concretes. Int. J. Res. Eng. Technol. 3 (2014) 203-2082011

Zelený M., Friák M., Šob M.: Ab initio study of energetics and magnetism of Fe, Co, and Ni along the trigonal deformation path. Phys. Rev. B 83 (2011) 184424