Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv vybraných faktorů na únavové vlastnosti izotermicky zušlechtěné tvárné litiny (ADI)

Řešiteldoc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc.
Číslo projektu106/03/1265
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2002-12-31 - 2005-12-30

Anotace
Projekt je zaměřen na stadium chování litiny s kuličkovým grafitem (ADI) při vysokocyklovém i nízkocyklovém namáhání. Hlavním cílem výzkumu je určení vlivu asymetrie cyklu a zatěžovacího režimu na únavové vlastnosti tohoto materiálu. Je studováno několik variant litiny s kuličkovým grafitem lišících se velikostí transformační teploty. Pro posouzení únavového chování jsou určovány cyklické deformační křivky, Mansonovy-Coffinovy křivky, Wöhlerovy křivky, křivky rychlosti šíření únavových trhlin a Smithovy a Haigovy diagramy.


Nic nebylo nalezeno / nothing found