Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv samovyhojovacích účinků na prodloužení životnosti konstrukcí vyrobených z vysokohodnotného betonu

Řešiteldoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Číslo projektu21-08772S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2021-01-01 - 2023-12-31

Anotace
Cílem projektu je vyvinout spolehlivé, experimentálně podložené simulační nástroje pro časově závislou analýzu pravděpodobnosti poruchy konstrukčních prvků vyrobených z vysokohodnotného betonu namáhaných mnohokrát opakovaným zatížením. Fenomény autogenního vyhojení vysokohodnotného betonu při únavového poškození konstrukčních prvků budou zkoumány cestou experimentů a simulací na počítači. Kvantifikace samovyhojovacích efektů a jejich vliv na zvýšení životnosti konstrukce bude nedílnou součásti projektu. Toto bude studováno odezvou materiálu jak obecně (celé geometrie) tak lokálně (mikrostruktura). Na rozdíl od běžně užívaných ad hoc přístupů k řešení úloh životnosti existujících konstrukcí spočívá jedinečnost předkládaného projektu ve sloučení všech jmenovaných aspektů do jednotného rámce.