Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv samovyhojovacích účinků na prodloužení životnosti konstrukcí vyrobených z vysokohodnotného betonu

Řešiteldoc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Číslo projektu21-08772S
Interní číslo projektu321020
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2021-01-01 - 2023-12-31

Anotace
Cílem projektu je vyvinout spolehlivé, experimentálně podložené simulační nástroje pro časově závislou analýzu pravděpodobnosti poruchy konstrukčních prvků vyrobených z vysokohodnotného betonu namáhaných mnohokrát opakovaným zatížením. Fenomény autogenního vyhojení vysokohodnotného betonu při únavového poškození konstrukčních prvků budou zkoumány cestou experimentů a simulací na počítači. Kvantifikace samovyhojovacích efektů a jejich vliv na zvýšení životnosti konstrukce bude nedílnou součásti projektu. Toto bude studováno odezvou materiálu jak obecně (celé geometrie) tak lokálně (mikrostruktura). Na rozdíl od běžně užívaných ad hoc přístupů k řešení úloh životnosti existujících konstrukcí spočívá jedinečnost předkládaného projektu ve sloučení všech jmenovaných aspektů do jednotného rámce.


2024

Domski J., Gancarz M., Benešová A., Šimonová H., Seitl S., Frantík P., Keršner Z.: Effect of tire cords, steel and polypropylene fiber content on the fatigue response of cement-based mortars. Advances in Science and Technology 145 (2024) 77-862023

Miarka P., Cruces A., Lopez-Crespo P., De Corte W.: On the localisation of the FPZ under a pure mode II load identified by a hybrid method. Eng. Fract. Mech. 279 (2023) 109019

Katzer J., Skoratko A., Seitl S.: Properties of steel fiber reinforced mortar-plastic columns with the cross-section in a form of a Cesaro fractal. Structural Concrete 1 (2023) 1-12

Miarka P., Seitl S., Klusák J., Malíková (Šestáková) L., Merta I., Bílek V.: High-cycle fatigue cracks in concrete investigated by micro cT tomography.. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 124-129

Bílek V., Bujdoš D., Dubovský V., Khestl F., Procházka L., Malíková (Šestáková) L., Miarka P.: Development of fracture and other mechanical properties of concretes with different curing. AIP Conference Proceedings 2950 (2023) 020010

Malíková (Šestáková) L., Doubek P., Miarka P., Seitl S.: Numerical modelling of stress field near a crack tip influenced by corrosion. AIP Conference Proceedings 2950 (2023) 020023

Miarka P., Malíková (Šestáková) L., Bílek V., Benešová A., Merta I., Seitl S.: On the fatigue resistance of high performance concrete. AIP Conference Proceedings 2950 (2023) 020040

Vyhlídal M., Klusák J., Kucharczyková B., Daněk P., Šimonová H., Keršner Z.: Influence of the interfacial transition zone between a steel inclusion and cement-based composite on the fracture response of a bent specimen. Eng. Fract. Mech. 286 (2023) 109256

Bílek V., Souček K., Khestl F., Bujdoš D., Seitl S.: Mechanical and fracture parameters of concretes with different water to cement ratio in two different conditions of curing. Procedia Struct. Integr. 43 (2023) 107-112

Brožovský J., Krejsa M., Lehner P., Pařenica P., Seitl S.: Reliability analysis of bridge details from high-strength steel with use of DOProC approach: Challenges and research directions. AIP Conference Proceedings 2950 (2023) 020032

Bílek V., Procházka L., Khestl F., Bujdoš D., Seitl S.: Self-healing capacity of differently cured concretes: Fracture characteristic development. AIP Conference Proceedings 2848 (2023) 020026

Miarka P., Cruces A., Lopez-Crespo P., De Corte W.: Fracture process zone development and length assessment under the mixed-mode I/II load analysed by digital image correlation technique. Cement and Concrete Research 173 (2023) 1-222022

Seitl S., Benešová A., Blasón Gonzáles S., Miarka P., Klusák J., Bílek V.: Advanced statistical evaluation of fatigue data obtained during the measurement of concrete mixtures with various water-cement ratio. Engineering mechanics 2022 1 (2022) 361-364

Seitl S., Benešová A., Paredes Pascual Á., Malíková (Šestáková) L., Bujdoš D., Bílek V.: Fatigue and fracture properties of concrete mixtures with various water to cement ratio and maximum size of aggregates. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 1512-1519

Miarka P., Seitl S., Bílek V., Cifuentes Bulte H.: Assessment of fatigue resistance of concrete: S-N curves to the Paris law curves. Construction and Building Materials 341 (2022) 127811

Vyhlídal M., Klusák J.: Numerical study of specimen with steel inclusion: Influence of interfacial transition zone. Procedia Struct. Integr. 42 (2022) 1000-10072021

Seitl S., Andrade Lizarro J., Miarka P.: Mixed Mode I/II Fracture Resistance of Various Civil Engineering Materials by Selected Criteria. Procedia Struct. Integr. 33 (2021) 312-319