Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv rozhraní matrice a zpevňující fáze na pevnost a tepelné vlastnosti kompozitů s matricí Mg-Al-Ca

ŘešitelRNDr. Karel Milička, DrSc.
Číslo projektu106/06/1354
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2005-12-31 - 2008-12-30

Anotace
Vývoj a aplikace hořčíkových slitin a kompozitů na jejich bázi patří v současnosti mezi intenzivní oblasti materiálového výzkumu pro některé jejich výhodné vlastností. Spolu s technologiemi jejich přípravy je snahou vytvořit vědeckou bázi pro zvýšení efektivity vývoje. Podle současných znalostí je určující pro vlastnosti kompozitů chování rozhraní kovové a zpevňující fáze. Projekt je zaměřen na celistvé a komplexní objasnění vlivů tohoto rozhraní na vybrané mechanické vlastnosti, tj. zejména pevnost, creepová odolnost a vnitřní tlumení, a tepelné vlastnosti, které jsou charakterem rozhraní rovněž ovlivněny. Řešení projektu bude založeno na analýze experimentálních dat relevantních typů zkoušek a rozboru struktury u souboru kompozitů s identickou matriční slitinou Mg-Al-Ca a rozdílnými výztužemi. Jako výztuže budou použity nahodilá planární distribuce krátkých pevných vláken Al2O3, distribuce krátkých uhlíkových vláken a jejich kombinace s hrubými částicemi SiC. Výsledkem řešení je objasnění fyzikální podstaty mechanismů určujících zmíněné specifické vlastnosti kompozitů.


Nic nebylo nalezeno / nothing found