Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv mikrostruktury na creepové mechanismy v pokročilých žárupevných ocelích

ŘešitelIng. Petr Král, Ph.D.
Číslo projektu19-18725S
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2019-01-01 - 2021-12-31

Anotace
Žárupevné oceli jsou významné konstrukční materiály pro klíčové vysokoteplotní komponenty parních elektráren. Největší změny v jejich creepovém chování nastávají po dlouhodobém provozu. Avšak současné projekty (délka řešení 3 roky) neumožnují detailní zkoumání creepových mechanismů nastávajících při 10-100 tis. hod., jako je např. difúzní creep. Nedávno bylo zjištěno, že takové mechanismy creepu mohou být zkoumány v materiálech po aplikaci extrémní plastické deformace. Aplikace extrémní plastické deformace vede k formování struktur s různou velikostí zrna, dislokační hustotou a množstvím maloúhlových hranic, což umožnuje studovat různé creepové mechanismy od dislokačního až po creep difúzní. Motivací tohoto projektu je experimentální studie creepových mechanismů a mikrostrukturních změn, které mohou mít vliv na dlouhodobé creepové vlastnosti pokročilých žárupevných ocelí. Experimentální creepové výsledky budou srovnány s creepovými modely.


2021

Král P., Dvořák J., Sklenička V., Horita Z., Takizawa Y., Tang Y., Kuchařová K., Kvapilová M., Svobodová M.: Microstructure changes occurring in heat-resistant steels during severe plastic deformation and subsequent creep. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1178 (2021) 012033

Král P., Dvořák J., Sklenička V., Horita Z., Takizawa Y., Tang Y., Kunčická L., Kvapilová M., Ohankova M.: Influence of High Pressure Sliding and Rotary Swaging on Creep Behavior of P92 Steel at 500 °C. Metals 11 (2021) 2044

Král P., Dvořák J., Sklenička V., Masuda T., Tang Y., Horita Z., Kunčická L., Kuchařová K., Kvapilová M., Svobodová M.: Effect of severe plastic deformation on creep behaviour and microstructure changes of P92 at 923 K. Kovové materiály 59 (2021) 141 -1482020

Sklenička V., Král P., Dvořák J., Takizawa Y., Masuda T., Horita Z., Kuchařová K., Kvapilová M., Svobodová M.: Effects of Grain Refinement and Predeformation Impact by Severe Plastic Deformation on Creep in P92 Martensitic Steel. Adv. Eng. Mater. 22 (2020) 1900448

Král P., Dvořák J., Sklenička V., Horita Z., Takizawa Y., Tang Y., Kvapilová M., Svobodová M.: Effect of ultrafine-grained microstructure on creep behaviour in 304L austenitic steel. Mater. Sci. Eng. A 785 (2020) 139383

Král P., Dvořák J., Blum W., Sklenička V., Horita Z., Takizawa Y., Tang Y., Kunčická L., Kocich R., Kvapilová M., Svobodová M.: The Effect of Predeformation on Creep Strength of 9% Cr Steel. Materials 13 (2020) 5330