Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Vliv difúze Fe, Nb a Mo na strukturní stabilitu FINEMET a NANOPERM slitin

Číslo projektu106/04/0228
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2003-12-31 - 2006-12-30

Anotace
Cílem navrhovaného projektu je získat experimentální data, která mohou být použita ke kvatinfikaci inhibitující vlastnosti Nb and Mo na stupeň krytstalizace Fe-Si-Nb-B, Fe-Nb and Fe-Mo-B nanokrystalických slitin. Tento roces je přímo spojen se struturní stabilitou, nebo jinak řečeno se stupněm fuknční degradace rodiny nanokrystalických slitin typu FINEMET a NANOPERM. Difúzní charakteristiky 59Fe budou měřeny v modelových dvoufázových polykrystalických materiálech (Fe80Si20)100-xNbx a Fe100-xNbx (x = 0, 0.5, and 1.7 ) a v samotné fázi Fe2Nb. Interdifúze bude studouvána pomocé difúzních článků vyrobených ze from rúzných slitin epsilon fáze v Fe-Nb rovnovážném diagramu. Difúze 99Mo bude studována v amorfních páscích Fe-Mo-B ve výchozím stavu a v teplotně zpracovaném stavu) částečně krystalizovaném. Tato studie umožní najít vztah mezi stupněm redistribuce Mo, a tedy, stupněm strukturní degradace na jedné straně a stupněm krystalizace na druhé straně pro vybranou slitinu, která tvoří bázi NANOPERM slitin.


Nic nebylo nalezeno / nothing found