Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Víceúrovňový design pokrokových materiálů

Řešitelprof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
Číslo projektuGD106/09/H035
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2008-12-31 - 2012-12-30

Anotace
Budou klasifikovány souvislosti mezi makroskopickými technicky významnými parametry materiálů a jejich mikroskopickou až atomární strukturou. Budou získány teoretické a experimentální poznatky o mezních stavech vybraných nehomogenních materiálů umožňující vysvětlit jejich odezvu za různých podmínek zatěžování a lomu. Pozornost bude soustředěna na úlohu velikosti oblastí atomární až mezo úrovně a vlivy distribuce poškození v blízkosti napěťových singularit. Budou realizovány studie nezbytné pro vyřešení přenosu parametrů mezi jednotlivými přístupy od atomistických simulací po modely mechaniky kontinua. Projekt sdruží studenty DSP Fyzikálního a materiálového inženýrství pracující na pracovištích spolunavrhovatelů a vytvoří prostředí pro týmovou práci doktorandů a účelnou spolupráci klíčových vědeckých pracovišť při výchově materiálových vědců. Zapojení doktorandů z programů inklinujících k materiálovým vědám (Inženýrská mechanika, resp. Chemie materiálů) povede k posílení mezioborového povědomí


2017

Záležák T., Svoboda J., Dlouhý A.: High temperature dislocation processes in precipitation hardened crystals investigated by a 3D discrete dislocation dynamics. Int. J. Plast. 97 (2017) 1-23

Záležák T., Šiška F., Stratil L., Luptáková N., Šmíd M., Bártková D., Svoboda J., Dlouhý A.: A Numerical Analysis of Deformation Processes in Oxide Dispersion-Strengthened Materials - Influence of Dislocation-Particle Interactions. Solid State Phenom. 258 (2017) 106-1092013

Cihlář J., Drdlík D., Cihlářová Z., Hadraba H.: Effect of acids and bases on electrophoretic deposition of alumina and zirconia particles in 2-propanol. J. Eur. Ceram. Soc. 33 (2013) 1885-1892

Máša B., Náhlík L., Hutař P.: Particulate Composite Materials: Numerical Modelling of Cross-linked Polymer Reinforced by Alumina Based Particles. Mech. Comp. Materials 49 (2013) 421-428

Stratil L., Hadraba H., Dlouhý I.: Ductile damage identification and tensile notch effect for Eurofer97 steel. Acta Metall. Slovaca 3 (2013) 185-190

Hemzalová P., Friák M., Šob M., Ma D., Udyansky A., Raabe D., Neugebauer J.: Ab initio study of thermodynamic, electronic, magnetic, structural, and elastic properties of Ni4N allotropes. Phys. Rev. B 88 (2013) 174103

Zouhar M., Hutař P., Ševčík M., Náhlík L.: Pressure pipe damage: Numerical estimation of point load effect. Key Eng. Mater. 525-526 (2013) 177-1802012

Záležák T., Dlouhý A.: 3D Discrete Dislocation Dynamics Applied to Interactions between Dislocation Walls and Particles. Acta Phys. Pol. A 122 (2012) 450-452

Stratil L., Kozák V., Hadraba H., Dlouhý I.: Stress state analysis of sub-sized pre-cracked three-point-bend specimen. Eng. Mech. 19 (2012) 121-129

Zouhar M., Hutař P., Náhlík L., Knésl Z.: Basic modes of crack propagation through an interface in polymer layered structure. Key Eng. Mater. 488-489 (2012) 162-165

Hadraba H., Chlup Z., Drdlík D., Maca K., Dlouhý I.: Control of electrophoretic deposition kinetics for preparation of laminated alumina/zirconia ceramic composites. Key Eng. Mater. 507 (2012) 209-213

Sopoušek J., Buršík J., Zálešák J., Pešina Z.: Silver nanoparticles sintering at low temperature on a copper substrate: in situ characterisation under inert atmosphere and air. J. Mining Metall. B 48 (2012) 63-71

Hutař P., Zouhar M., Nezbedová E., Sadílek J., Žídek J., Náhlík L., Knésl Z.: Constraint effect on the slow crack growth in polyethylene. Int. J. Struct. Integr. 3 (2012) 118-126

Ševčík M., Hutař P., Náhlík L., Lach R., Knésl Z., Grellmann W.: Crack growth modeling in a specimen with polymer weld. Key Eng. Mater. 488-489 (2012) 158-161

Chlup Z., Hadraba H., Slabáková L., Drdlík D., Dlouhý I.: Fracture behaviour of alumina and zirconia thin layered laminate. J. Eur. Ceram. Soc. 32 (2012) 2057-20612011

Záležák T., Dlouhý A.: 3D discrete dislocation modelling of high temperature plasticity. Key Eng. Mater. 465 (2011) 115-118

Všianská M., Šob M.: Magnetically dead layers at sp-impurity-decorated grain boundaries and surfaces in nickel. Phys. Rev. B 84 (2011) 014418

Ševčík M., Hutař P., Náhlík L.: Crack Behavior in a Welded Polyolefin Pipe. Mech. Comp. Materials 47 (2011) 263-270

Všianská M., Šob M.: The effect of segregated sp-impurities on grain-boundary and surface structure, magnetism and embrittlement in nickel. Prog. Mater. Sci. 56 (2011) 817-840

Zouhar M., Hutař P., Náhlík L., Knésl Z.: Effect of the time dependent material properties on the crack behaviour in the interface of two polymeric materials. Mech. Comp. Materials 47 (2011) 203-210