Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Únavové vlastnosti ultrajmnozrnných slitin mědi a hořčíku

Řešitelprof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c.
Číslo projektu1P05ME804
AgenturaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba řešení2003-12-31 - 2008-12-30

Anotace
Poznatky o únavových vlastnostech a změnách mikrostruktury ultrajemnozrnných materiálů v průběhu cyklického namáhání jsou doposud poměrně kusé ve srovnání s poznatky o pevnostních vlastnostech a to i přesto, že výzkum je v posledních asi 10ti letech značně intenzivní. Cílem projektu je získat hlubší poznatky o únavovém chování ultrajemnozrnné Cu a Mg slitin a poskytnout základní poznatky které jsou nezbytné pro konstrukci a aplikace. Koordinovaný výzkum v ÚFM a na Jiaotong University v Xi’anu v Číně je v zájmu obou partnerů, protože (i) umožňuje důkladnější a efektivnější výzkum na obou pracovištích který se vhodně doplňuje (sdílení časově náročných únavových zkoušek), (ii) poskytuje širší platformu pro odborné diskuse a (iii) umožňuje rozšíření materiálové báze pro studium téhož jevu.


Nic nebylo nalezeno / nothing found