Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. > Seznam projektů > Detail projektu

Teoretické a experimentální studium termodynamických vlastností intermetalických fází na bázi přechodných kovů

SpoluřešitelRNDr. Aleš Kroupa, CSc.
Číslo projektu106/07/1078
AgenturaGrantová agentura České republiky
Doba řešení2006-12-31 - 2009-12-30

Anotace
Projekt rozvíjí možnosti modelování termodynamických vlastností a rovnovážných diagramů vícesložkových soustav, odpovídajících moderním typům speciálních ocelí či technologicky zajímavým kovovým systémům. Hlavní pozornost je věnována sekundárním fázím (např. Lavesovy fáze, Z-fáze apod.), které obvykle důležitým způsobem ovlivňují vlastnosti materiálů, ale jejichž termodynamické chování není dostatečně popsáno. Z metodického hlediska využívá projekt kombinace moderních postupů: semiempirických přístupů k modelování (metoda CALPHAD), výpočtů termodynamických veličin metodami ab initio a experimentálního ověřování teoretických výsledků. Řešitelský kolektiv patří k průkopníkům tohoto postupu. Získané výsledky umožní prohloubit znalosti o oblastech výskytu důležitých sekundárních fází v moderních materiálech a přispějí k tvorbě spolehlivé a konsistentní termodynamické databáze, která umožní teoretickou predikci chování těchto fází.


Nic nebylo nalezeno / nothing found